Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Development of Number Sense Scale towards Middle Grade Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.167, ss.241-255, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS’NUMBER SENSE REGARDING THE PERCENT

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.2221-2243, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8th Grade Student’s Skill of Connecting Mathematics to Real Life

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.158-166, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Informal Strategies for Multiplication and Division of Fractions

Başkent University Journal of Education, cilt.4, ss.136-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing the Statistical Reasoning Levels of Pre-Service Elementary School Teachers in the Context of a Model Eliciting Activity

International Journal of Research in Education and Science (IJRES), cilt.3, ss.20-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hesaplama Becerileri ve Sayı Duyuları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Education Sciences NWSA- E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, ss.1277-1238, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of Proportional Reasoning Skills of Middle School Students

Investigations in Mathematics Learning, cilt.2, ss.26-49, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Eğitiminde Araştırma Konuları: 2000-2002

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.72-81, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Exploring Pre-service Middle School Mathematics Teachers’ Noticing Skills

European Conference on Educational Research, Copenhagen, 21 - 25 Ağustos 2017

Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Strategies for Multiplication and Division with Fractions

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2017), 11 - 13 Mayıs 2017

Pre-service Elementary Mathematics Teachers’ Views on Model Eliciting Activities

5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Roma, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.345-349

Elementary pre service teachers interpretations of students mathematical thinking

2011 European Conference on Educational Research (ECER) Konferansı, Berlin, Almanya, 13 - 16 Eylül 2011

Seventh grade students mathematical thinking and representations in model eliciting activities

35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, cilt.1, ss.407 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri