Akıl Yürütme ve İşlem Oyunlarında 7. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejileri


Aksakal K., Kayhan Altay M.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.55, no.3, pp.721-763, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The study aims to examine the number sense strategies used by the students while playing different reasoning and operation games in the mind games lesson. The study was carried out with 7th-grade students in the mind games course in a public elementary school in Ankara. Games used in the study are kendoku, kakuro, futoshiki, and arithmetic operation board games. Data collection tools of the study include observation notes, video recordings taken by the researchers during the application, and students’ written works. As a result of the analyses, it was determined that the students used number sense-based strategies in reasoning and operation games. These strategies are using the equivalent forms of numbers, recognizing the effects of operations on numbers, decomposing and composing numbers, and using one half as a benchmark. The strategies of decomposing and composing numbers and recognizing the effects of operations on numbers were used during kendoku, kakuro, and arithmetic operation board games. The strategies of using the equivalent forms of numbers and using one half as a benchmark were used during futoshiki games. It is thought that the form and properties of numbers used in mind games may be effective in the emergence of these number sense strategies.

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin zekâ oyunları dersinde oynanan farklı akıl yürütme ve işlem oyunları sırasında kullandıkları sayı duyusu stratejilerinin incelenmesidir. Araştırma Ankara’da bulunan bir devlet ortaokulunun 7. sınıf öğrencileriyle zekâ oyunları dersinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan oyunlar; kendoku, kakuro, futoşiki ve işlem karesi oyunlarıdır. Çalışmanın veri toplama araçları uygulamalar sırasında alınan gözlem notları, video kayıtları ve öğrenci çözüm kağıtlarından oluşmaktadır. Analizler sonucunda öğrencilerin akıl yürütme ve işlem oyunlarında sayı duyusu temelli stratejilerden yararlandıkları saptanmıştır. Bu stratejiler; sayı eş değer formlarını kullanabilme, işlemlerin sayılardaki etkilerini fark edebilme, sayıları ayrıştırıp birleştirme ve yarıma yakın olmadır. Stratejiler oyun temelinde değerlendirildiğinde sayıları ayrıştırıp birleştirme ve işlemlerin sayılardaki etkisini fark edebilme stratejisinin işlem karesi, kakuro ve kendoku oyunlarında; sayı eş değer formlarını kullanma ve yarıma yakın olma stratejilerinin ise futoşiki oyununda kullanıldığı görülmüştür. Bu stratejilerin kullanımının ortaya çıkmasında zekâ oyunlarında kullanılan sayıların yapısının ve özelliklerinin etkili olabileceği düşünülmektedir