ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN SAYIDUYUSUNUN GELİŞİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ


Sözer E., Çiftci K. G., Kayhan Altay M., Alkaş Ulusoy Ç., Özer A., Umay A.

10. International Eurasian Educational Research Congress , Ankara, Turkey, 8 - 11 June 2023, pp.835-838

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.835-838
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sayı duyusunun gelişimine yönelik görüş ve deneyimlerinin incelenmesidir. Bir öğretmen eğitimi kapsamında hazırlanan sayı duyusu eğitimi projesine katılan Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı bölümlerinde lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim gören 25 öğretmen ve öğretmen adayı bu araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Araştırma verileri, açık uçlu sorular ve katılımcılar tarafından geliştirilen etkinlikler aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorular; sayı duyusunun yapısı, geliştirilmesi ve uygulanmasındaki engellere yönelik sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda verilen eğitimin katılımcıların sayı duyusuna yönelik farkındalıklarında olumlu yönde bir etki yarattığı gözlenmiştir. Katılımcıların çoğu genellikle sınıf ortamında sayı duyusunun gelişimi için sayı kartları, onluk kartlar gibi materyal kullanımına ve sayı sohbetleri yapma gibi sayı duyusu bileşenlerinin gelişimine yönelik vurgular yapmışlardır. Ancak eğitim sonunda katılımcıların grup olarak geliştirdikleri sayı duyusu etkinlikleri, onların sayı duyusu konusunda daha fazla deneyim yaşamaları gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca katılımcılar matematik sınıflarında sayı duyusu kullanımına yönelik en büyük engel olarak öğretmen yeterliliğini ve öğretim programındaki kazanımların içeriği ve yoğunluğunu görmektedirler.