Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Dönemi Çocuklarının Sayıları Anlamlandırmaları ve Büyüklükleri Algılamaları

IX International Eurasian Educational Research Congress (Hybrid), İzmir, Turkey, 22 - 25 June 2022, pp.697-698

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sayı Kavramı ve Sayma Becerilerine Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

5th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposıum, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2021, pp.693-695

Resimli Çocuk Kitaplarının Sayı Duyusu Açısından İncelenmesi

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021), Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021, pp.40

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Onluk Taban Bloklarını Kullanma Deneyimleri

4th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.639-641

Ortaokul Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Geliştirilen Müze Odaklı Matematik Ders Planlarının İncelenmesi

4th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium , İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.507-510

Matematikte Öğrenme Güçlüğü Olan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1358-1360

6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ GÜNLÜK HAYAT İLİŞKİLENDİRMELERİNDE KULLANILAN BAĞLAMLAR

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 08 October 2018, pp.75

Exploring Pre-service Middle School Mathematics Teachers’ Noticing Skills

European Conference on Educational Research, Copenhagen, 21 - 25 August 2017

Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Strategies for Multiplication and Division with Fractions

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2017), 11 - 13 May 2017

Pre-service Elementary Mathematics Teachers’ Views on Model Eliciting Activities

5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Roma, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.345-349

Elementary pre service teachers interpretations of students mathematical thinking

2011 European Conference on Educational Research (ECER) Konferansı, Berlin, Germany, 13 - 16 September 2011

Seventh grade students mathematical thinking and representations in model eliciting activities

35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011, vol.1, pp.407 identifier

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

45

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

11

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals