Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psychometric properties of Physical Self Inventory Turkish version among university students

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.18, sa.6, ss.594-601, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Screen Time Differences among Turkish University Students as an Indicator of Sedentary Lifestyle and Inactivity

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.19, sa.4, ss.1105-1130, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Screen time of adolescents in an economically developing country: The case of Turkey

ANNALS OF HUMAN BIOLOGY, cilt.38, sa.1, ss.28-33, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Motivational cluster profiles of adolescent athletes: an examination of differences in physical-self perception

JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, cilt.9, sa.2, ss.231-238, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Recreational Exercise Motives of Adolescents and Young Adults

JOURNAL OF HUMAN KINETICS, cilt.22, ss.83-89, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A differential item functioning analysis of the PSDQ with Turkish and New Zealand/Australian adolescents

PSYCHOLOGY OF SPORT AND EXERCISE, cilt.10, sa.1, ss.12-18, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Physical self-concept in adolescence and young adulthood: A comparison of Turkish and German students

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY, cilt.39, sa.3, ss.217-236, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gender and physical activity level differences in physical self-perception of university students: A case of Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY, cilt.37, sa.1, ss.58-74, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.165-172, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBEVEYN GÜDÜSEL İKLİM ENVANTERİ 2 NİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.43-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

d2 Dikkat Testinin Çocuk Sporcularda Ölçüt Geçerliğinin Test Edilmesi Pilot Çalışma

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.19-29, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürekli optimal performans duygu durumu ve egzersiz davranışı

Spor Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.71-78, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does participation motivation of youth soccer players change with regard to their perceived ability?

Ovidius University Annals Series Physical Education Sport/Science, Movement Health, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yarışma benlik sunumu envanteri Türkçe versiyonu nun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.3-10, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

d2 Dikkat testinin sporcularda güvenirlik ve geçerliği

Spor Bilimleri Dergisi., cilt.17, sa.2, ss.58-80, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

d2 Dikkat Testinin Sporcularda Güvenirliği ve Geçerliği

Spor Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.58-80, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erkek Hentbolcularda Kendini Fiziksel Algılama ve Kaygı Düzeyi

Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.33-40, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genç ve Yıldız Milli Takımında Bulunan Erkek Sporcuların Kaygı Düzeylerinin Zaman İçindeki Değişimi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.19-28, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müsabaka Kaygısının Dinlenik Kalp Atım Hızı Üzerine Etkisi

Spor Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.18-32, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuk ve Ergenlerde Spora Katılım Motivasyonu

6. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 1. Yaşam için Beslenme ve Spor Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2017

Yayın Etiği Bilimsel Makale Yazma ve Yayımlama Semineri

The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, 18 - 20 Kasım 2016

Yayın Etiği

Bilimsel Makale Yazma Yayımlama ve Yayın Etiği Çalıştayı, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2015

Uluslararası Dizinler Etki Faktörü h İndeksi nedir

Bilimsel Makale Yazma Yayımlama ve Yayın Etiği Çalıştayı, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2015

The Short Versions of Flow Scales Reliability and Validity Study

III. International Exercise and Sport Psychology Congress, 23 - 25 Ekim 2015

Motivational Strategies for Enhancing Exercise Adherence

III. International Exercise and Sport Psychology Congress, 23 - 25 Ekim 2015

Sporda Motor Gelişim

TOHM Psikolojik Destek Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalıştayı, Türkiye, 12 Kasım - 13 Ekim 2015

Cross cultural differences in the experience of flow

14th FEBSAC European Congress of Sport Psychology, Bern, İsviçre, 14 - 19 Temmuz 2015

Uluslararası Veri Tabanları ve Dizinler indeksler

5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2012

Egzersiz Bağımlılığı ve Egzersiz Bağlılığı

I. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi, 23 - 26 Kasım 2011

Spor Sakatlıklarının Oluşumunda Kişilik ve Dikkatin Rolü

IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2003

Personality characteristics of the male handball players in national team.”

Balkan Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 26 Mayıs 2000, ss.11111

Kaygının Kalp Atım Hızı Üzerine Etkisi

IV. Spor Bilimleri Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Kasım 1996

Kaygının reaksiyon zamanı üzerine etkisi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi

Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Kasım 1994, ss.118

Derinleşen gevşeme çalışmalarının reaksiyon zamanlarına etkisi.

Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Kasım 1994, ss.60