Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Kasım 2016 En iyi sözel bildiri (Sporda Psikososyal Alanlar)

  Spor Bilimleri Derneği

 • Haziran 2009 Uluslararası Yayın Ödülü

  Kırıkkale Üniversitesi

 • Eylül 2004 Scientific Award (500 Euro), (Young Researcher Seminar)

  University Of Innsbruck, Institute For Sport Science

 • Ekim 1994 Öğrenci Bilim Teşvik Ödülü

  Hacettepe Üniversitesi

 • Ekim 1994 İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü

  Hacettepe Üniversitesi

Burslar

 • 2004 - 2004 FISU tarafından "Young Researcher Seminar"a katılım, ulaşım ve konaklama desteği

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 117

h-indeksi (WOS): 8

Davetli Konuşmalar

 • Kasım 2020 Çocuk ve Gençlik Sporlarında Ebeveynin Rolü

  Konferans

  18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Türkiye

 • Mayıs 2017 Çocuk ve Ergenlerde Spora Katılım Motivasyonu

  Konferans

  6. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 1. Yaşam için Beslenme ve Spor Kongresi, Türkiye

 • Kasım 2016 Araştırma ve Yayın Etiği

  Seminer

  10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi, Türkiye

 • Aralık 2015 Yayın Etiği

  Çalıştay

  Bilimsel Makale Yazma Yayımlama ve Yayın Etiği Çalıştayı, Türkiye

 • Aralık 2015 Uluslararası Dizinler, Etki Faktörü, h İndeksi nedir?

  Çalıştay

  Bilimsel Makale Yazma Yayımlama ve Yayın Etiği Çalıştayı, Türkiye

 • Kasım 2015 Sporda Motor Gelişim

  Çalıştay

  TOHM Psikolojik Destek Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalıştayı, Türkiye

 • Ekim 2015 Motivational Strategies for Enhancing Exercise Adherence

  Konferans

  III. International Exercise and Sport Psychology Congress, Türkiye

 • Mart 2013 Uluslararası Dizinler (SCI, SSCI, AHCI)

  Seminer

  Spor Bilimleri Derneği, Bilimsel Makale Yazma ve Yayımlama Semineri, Türkiye

 • Mart 2013 Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır?

  Seminer

  Spor Bilimleri Derneği, Bilimsel Makale Yazma ve Yayımlama Semineri,, Türkiye

 • Mayıs 2012 Uluslararası Veri Tabanları ve Dizinler (indeksler)

  Konferans

  5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye