Yarışma benlik sunumu envanteri Türkçe versiyonu nun geçerlik ve güvenirlik çalışması


ÇAĞLAR E., ALTINTAŞ A., AŞÇI F. H.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.3-10, 2009 (Peer-Reviewed Journal)