Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


ÇAĞLAR E., AŞÇI F. H., KELECEK S.

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.15, pp.165-172, 2017 (Peer-Reviewed Journal)