Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diverse clinical characteristics of Aspergillus growth in patients with cystic fibrosis

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.62, sa.4, ss.560-568, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mixed fungaemia: an 18-year report from a tertiary -care university hospital and a systematic review

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, cilt.26, sa.7, ss.833-841, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Container Type and Bactericidal Activity of Human Milk during Refrigerated Storage

JOURNAL OF HUMAN LACTATION, cilt.29, sa.3, ss.406-411, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Freezing on the Bactericidal Activity of Human Milk

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.55, sa.2, ss.146-149, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CTX-M-3-type extended-spectrum beta-lactamase-producing Morganella morganii: first description of an isolate from Turkey.

International journal of antimicrobial agents, cilt.30, sa.4, ss.368-70, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stenotrophomonas maltophilia as a nosocomial pathogen

New Microbiologica, cilt.27, ss.273-279, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Rare Presentation of Pulmonary Aspergillosis Bronchial Stump Aspergillosis

JOURNAL OF BRONCHOLOGY & INTERVENTIONAL PULMONOLOGY, cilt.27, sa.2, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Rare Presentation of Pulmonary Aspergillosis

JOURNAL OF BRONCHOLOGY & INTERVENTIONAL PULMONOLOGY, cilt.27, sa.2, ss.28-33, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Candida auris: On Yılda Dünyaya Yayılmayı BaşaranFungal Patojen

Flora, cilt.24, sa.4, ss.263-271, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Aspergillus fumigatus Kompleksi: Zorlu Bir PatojendeYeni Bir Sorun, Azol Direnci

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.48, ss.153-166, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antimikrobiyal direnci belirlemede fenotipik yöntemler veya klasik yöntemler

ANKEM Dergisi, cilt.28, ss.221-228, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bakterilerde saptanan yeni direnç mekanizmaların yansımaları

ANKEM Dergisi, cilt.27, ss.158-166, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Hizmet Kalite Standartları HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları Rehberi

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.42, ss.1-36, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekstraselüler mikrobiyal enzimlerin immünomodülatör etkileri

Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji Enfeksiyon Dergisi, ss.39-46, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mixed fungemia within 18-years in a university hospital and antifungal susceptibility profiles of the isolates

Balkan Fungus 2018 First Balkan Conference on Medical Mycology and Mycotoxicology, Temeşvar, Romanya, 13 - 15 Eylül 2018, cilt.26, ss.70-71

Evaluation of Candida spp, risk factors and prognosis among children with candidiasis. P2371.

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Madrid, İspanya, 21 - 24 Nisan 2018

The changing epidemiology of candidaemia in a tertiary care university centre. P0959

27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Viyana, Avusturya, 22 - 25 Nisan 2017

Geriatri hasta grubunda görülen enfeksiyon türleri ve etken mikroorganizmalar

5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Yaşlılık ve Enfeksiyonlar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2013

Efficient Use of Laboratory Resources Pre screening for Urine Cultures by Automated Urinalysis and Microscopy

American Society for Microbiology 112th General Meeting, San-Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Haziran 2012

Türkiye de kandan izole edilen Klebsiella pneumonia suşlarında antimikrobiyal duyarlılık EARSS 2006 2009 verileri

Antimikrobik Kemoterapi Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012, ss.195-196

EARSS Türkiye verileri 2009 Yılı

1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2011

Predominance of SCCmecIII type MRSA among cystic fibrosis CF patients in Turkish Reference CF center

American Society for Microbiology 110th General Meeting, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Mayıs 2010

Comparison of Microdilution and Phoenix System for Testing Antimicrobial Susceptibilities of Clinical Enterococcus isolates

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (IUMS), İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ağustos 2008

Antimicrobial susceptibility results of Haemophilus influenzae A six year survey

International Conference on Antibiotic Resistance in the Mediterranean Region, Malta, 10 - 12 Kasım 2006

Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz salgılayan Morganella morganii Türkiye den ilk olgu sunumu 2005 Sözlü sunum

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi KLİMİK, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2005, ss.204-205

Isolation of Salmonella from blood cultures in a Turkish university hospital A nine year survey 12 14 Kasım 2005

6th International Conference on Typhoid Fever and other Salmonelloses, Guilin, Çin, 12 - 14 Kasım 2005, ss.5

Herpes Simplex Virus Tanısında Real Time PCR Hacettepe Deneyimi 13 17 Eylül 2005 Kemer

2. Ulusal Viroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2005, ss.310

Kitap & Kitap Bölümleri

Mikoloji, Antifungal İlaçlar, Duyarlılık Testleri, Direnç

Tıbbi Mikrobiyoloji Akıl Notları, Yakut Akyön Yılmaz, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.205-208, 2018

Kısım XIII, USMLE (Ulusal Yeterlik Sınavı) Alıştırma Soruları

Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji (Review of Medical Microbiology and Immunology) 14.Baskı. Editör W. Levinson. Çeviri editörleri B.Şener, B. Esen., Warren Levinson, Editör, Güneş Tıp Yayınevi, Ankara, ss.709-750, 2018

Mantarların Genel Özellikleri ve Mikozlar

Tıbbi Mikrobiyoloji Akıl Notları, Yakut Akyön Yılmaz, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.181-184, 2018

Mikoloji, Mantar Hastalıkları

Tıbbi Mikrobiyoloji Akıl Notları, YAkut Akyön Yılmaz, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.184-204, 2018

Morfoloji, kültür ve biyokimyasal özellikler

Salmonella, Erdem Birsel, Editör, Logos Yayınevi, İstanbul, ss.52-64, 2013

Bölüm 7.54 Antiparaziter ilaçlar

Febril nötropeni, Akova Murat, Akan Hamdi, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.855-883, 2010

Bölüm XXVII Bakteri enfeksiyonları, 160. Rhodococcus türleri.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Etkenlere göre enfeksiyonlar, Willke Topçu Ayşe, Söyletir Güner, Doğanay Mehmet, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.2092-2095, 2008

Bölüm XXVII Bakteri enfeksiyonları, 159. Erysipelothrix rhusiopathieae.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Etkenlere göre enfeksiyonlar, Willke Topçu Ayşe, Söyletir Güner, Doğanay Mehmet, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.2089-2092, 2008

Kısım XVI, Bölüm 90 İnsanda enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar

Andreoli and Carpenter s Cecil Essentials of Medicine, Andreoli TE, Carpenter Charles CJ, Griggs Robert C, Benjamin Ivor J. Çeviri ed: Mıstık Selçuk, Editör, Nobel Yayınevi ve Yüce Reklam/Yayım/Dağıtım, ss.861-866, 2007