Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GNSS alıcılarındaki saat sıçramalarının hassas nokta konumlama (PPP) performansına etkisinin araştırılması

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, cilt.6, ss.87-95, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Türkiye ve Yakın Çevresi İçin Çoklu-GNSS Kombinasyonlarının PPP Performansına Etkisi

Harita Dergisi, cilt.84, ss.1-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İnternet Tabanlı GNSS Veri Değerlendirme Servisleri

Harita Dergisi, cilt.80, ss.40-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GNSS Alıcılarındaki Saat Sıçramalarının Tespiti ve Konum Belirleme Performansına Etkisi

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 April 2019
Link

Multi-GNSS PPP: An Alternative Positioning Technique for Establishing Ground Control Points

10th Technical Symposium of the Turkish National Photogrammetry and Remote Sensing Association, Aksaray, Türkiye, 25 - 27 April 2019, ss.65-69 Creative Commons License
Link

Recent Precise Point Positioning Performance of Galileo

EGU 2019 General Assembly, Vienna, Avusturya, 6 - 12 April 2019

Çoklu-GNSS Hassas Nokta Konumlamada (PPP) Uyarlı Robust Kalman Filtresi Kullanımı

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 January 2019, ss.215-216

MGEX Ürünlerinin Çoklu-GNSS PPP Performansına Olan Etkisi

Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 May - 02 June 2018, ss.129-134
Link

Türkiye İçin Çoklu-GNSS PPP Performansının Değerlendirilmesi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2017 Yılı Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 November 2017