Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Real-time single-frequency multi-GNSS positioning with ultra-rapid products

MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.32, sa.1, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Galileo-based precise point positioning with different MGEX products

MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.31, sa.9, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Integration of variance component estimation with robust Kalman filter for single-frequency multi-GNSS positioning

Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparative analysis of MGEX products for post-processing multi-GNSS PPP

MEASUREMENT, cilt.145, ss.361-369, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hassas Nokta Konumlama İçin Robust Kalman Filtresi Yöntemlerinin Analizi

Harita Dergisi, cilt.86, sa.164, ss.29-42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MULTI-GNSS PPP: An Alternative Positioning Technique for Establishing Ground Control Points

International Journal of Environment and Geoinformatics, cilt.7, sa.1, ss.88-92, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GNSS alıcılarındaki saat sıçramalarının hassas nokta konumlama (PPP) performansına etkisinin araştırılması

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.87-95, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Galileo Temelli Hassas Nokta Konumlama Yönteminin PerformansDeğerlendirmesi: Türkiye Örneği

Harita Dergisi, cilt.85, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Yakın Çevresi İçin Çoklu-GNSS Kombinasyonlarının PPP Performansına Etkisi

Harita Dergisi, cilt.84, ss.1-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet Tabanlı GNSS Veri Değerlendirme Servisleri

Harita Dergisi, cilt.80, sa.152, ss.40-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Multi-GNSS Contribution to Single-Frequency Precise Point Positioning

XXIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2019

Assessment of PPP Positioning Accuracy with Different Meteorological Data Sources

XXIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION ANDPROFESSIONAL PRACTICEIN GEODESY AND RELATED FIELDS, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2019

GNSS Alıcılarındaki Saat Sıçramalarının Tespiti ve Konum Belirleme Performansına Etkisi

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

Multi-GNSS PPP: An Alternative Positioning Technique for Establishing Ground Control Points

10th Technical Symposium of the Turkish National Photogrammetry and Remote Sensing Association, Aksaray, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.65-69 Creative Commons License

Recent Precise Point Positioning Performance of Galileo

EGU 2019 General Assembly, Vienna, Avusturya, 6 - 12 Nisan 2019

Çoklu-GNSS Hassas Nokta Konumlamada (PPP) Uyarlı Robust Kalman Filtresi Kullanımı

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak 2019, ss.215-216

MGEX Ürünlerinin Çoklu-GNSS PPP Performansına Olan Etkisi

Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.129-134

Türkiye İçin Çoklu-GNSS PPP Performansının Değerlendirilmesi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2017 Yılı Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017