Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of the efficiency of dental services in Turkey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, cilt.7, ss.173-181, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Impacts of ISO 9000 Quality Management on the Performance of Public Hospitals

AMME IDARESI DERGISI, cilt.46, ss.113-140, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of Turkish junior male physicians' exposure to mobbing behavior

CROATIAN MEDICAL JOURNAL, cilt.53, ss.357-366, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predictors of Informal Health Payments: The Example from Turkey

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, cilt.34, ss.387-396, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Organizational Commitment of Military Physicians

MILITARY MEDICINE, cilt.174, ss.929-935, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Informal payments in the health sector: A case study from Turkey

HEALTH AFFAIRS, cilt.26, ss.1029-1039, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Factors affecting inpatient satisfaction: Structural equation modeling

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, cilt.31, ss.9-16, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Factors affecting use of resources for asthma patients

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, cilt.30, ss.395-403, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Analysis of factors affecting patient satisfaction - Focus on asthma patients

DISEASE MANAGEMENT & HEALTH OUTCOMES, cilt.14, ss.171-183, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.21-31, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Endüstrisinde Değişen Sınırlar Avrupa Ülkelerinde Yaşanan Son Yirmi Yıllık Süreç

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.7, ss.85-105, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)