Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Semantics of Cultural Heritage

MILLI FOLKLOR, sa.126, ss.5-17, 2020 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Paldir Kultur Kentlesmeler in a Perspective of Urban Semiotics

MILLI FOLKLOR, sa.121, ss.30-42, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Folk Linguistics

MILLI FOLKLOR, sa.118, ss.5-18, 2018 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Referentiality and Reality of Text in an Intertextual Perspective

BILIG, sa.85, ss.255-281, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Literary Folklore

MILLI FOLKLOR, sa.116, ss.33-46, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FOLKLORİK BİR METNİN METİNLERARASI ÇÖZÜMLEMESİNİN TEMEL KAVRAMSAL BİLEŞENLERİ

MILLI FOLKLOR, sa.108, ss.5-17, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Key Notional Components for Intertextual Analysis of Folkloric text

MILLI FOLKLOR, sa.108, ss.5-17, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Historicisation of Novel Speech or to Rewrite the History

BILIG, sa.73, ss.1-16, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Portrait of the Plagiarist as a Literary Theme in Tahsin Yucel's Yalan

BILIG, sa.68, ss.1-24, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN ESSAY ON THE UNIVERSAL PROBLEMS FOLKLORE for: DESCRIPTION

MILLI FOLKLOR, sa.97, ss.13-30, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SANATSAL BİR BİÇİM OLARAK GROTESK NEDİR?,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Filoloji ve Çeviribilim Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-35, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MODA VE METİNLERARASILIK: ROLAND BARTHES’IN MODA DİZGESİ, Frankofoni, no 35, 2019.

Frankofoni, sa.35, ss.53-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

METİNSEL TÜRSELLİK VE MODA. Metinlerarasılık – Giysilerarasılık – Üstgiysisellik

Yeni Türk Edebiyatı Araştıamları, sa.21, ss.1-37, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metinlerarasılık ve Evrim

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, sa.20, ss.17-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“İMGELEMİN ANTROPOLOJİK YAPILARI” VE FOLKLOR: Gilbert Durand’ın Arketipsel Sınıflandırma Modeline Giriş,

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, sa.19, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAZINSAL METİNLERDE DEĞERLERİN YAZINBİLİMİ

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, sa.18, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik ve Metinlerarasılık VI, Frankofoni, no 31, 2017

Frankofoni, sa.31, ss.155-167, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What Is Intersemiotics? A Short Definition and SomeExamples

International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 7, No. 1, January 2017, cilt.7, sa.1, ss.31-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik ve Metinlerarasılık V Frankofoni no 28 2016

Frankofoni, sa.29, ss.161-173, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolaj Nedir Louis Aragon Örneği Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Ocak Haziran 2016 7 s 3 18

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, cilt.7, sa.15, ss.1-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik ve Metinlerarasılık IV

Frankofoni, sa.27, ss.263-281, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Intersemiotics and Lyrics Songs. Some Exmples

2nd Budapest International Conference on Social Science and Humanities, Budapest, Macaristan, 9 - 10 Temmuz 2020

Practice of stereotypes in the text: example of travel narrative

International Conference on Social Science and Humanities, Kuala-Lumpur, Malezya, 20 - 21 Haziran 2017, cilt.3, ss.608-614

Intertextuality in Theophile Gautier s Constantinople

2017 4th International Conference on Linguistics, Literature and Arts (ICLLA 2017), Ho Chi Minh, Vietnam, 22 - 17 Şubat 2017

Nasreddin Hoca Hikâyelerinin Evrenseller i Üzerine Bir Deneme

Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2016

INTERSEMIOTIC IN BALZAC S NOVEL The Unknown Masterpiece

17th International Conference on Humanities and Social Science (HUSOC), Singapore, Singapur, 17 - 18 Haziran 2016

Qu est ce que l intersémiotique What is intersemiotic

5. International Conference on Social Science and Humanity – ICSSH, 11-12 April 2016, Osaka/JAPONYA, Osaka, Japonya, 11 - 12 Nisan 2016

Ekphrasis in the Novel an Intersemiotic Analysis of Emile Zola s The Work l OEuvre 27 31 May 2015 Harvard University Boston USA

The International Journal of Arts & Sciences, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 31 Mayıs 2015

Intertextualité Intersémiotique dans l Oeuvre de Zola American University of Rome Italy 28 31 Octobre 2014

Intertextualité/Intersémiotique dans l’Oeuvre de Zola, American University of Rome/Italy, 28-31 Octobre 2014, Roma, İtalya, 28 - 31 Ekim 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

SİNEMA VE METİNLERARASILIK

Çizgi Yayınları, Konya, 2018

Müzik ve Metinlerarasılık

Çizgi Yayınları, Konya, 2017

Tahsin Yücel’in Yalan Adlı Romanında Yazınsal Bir İzlekOlarak Aşırmacının Portresi

Söylem Söylen Yazın Tahsin Yücel e Armağan, Nedret Öztokat, Editör, Can Yayınları, Ankara, ss.104-134, 2015

Metinlerarasılık

Eleştiri Kuramları, Rıza Filizok - Eylem Saltık, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, ss.128-154, 2015

Folklorun Evrenselleri

Zeynel Kıran a Armağan, Doğan Günay - Songül Aslan Karakul, Editör, Papatya Yayınevi, İstanbul, ss.199-221, 2014

“Metinlerarasılık Bağlamında Yazın ve Felsefe İlişkisi”

Felsefe ve Edebiyat, Ali Osman Gündoğan - Mustafa Günay, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.97-143, 2014

Folklor ve Metinlerarasılık

Çizgi Yayınları, Konya, 2013

Kopuk Yazı/Kopuk Yapıt

Öteki Yayınevi, İstanbul, 2002