Playback of Arnold Van Gennep French Folklore as prototype an Effort on scientifization of folklore


Creative Commons License

AKTULUM K.

MILLI FOLKLOR, ss.5-16, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: MILLI FOLKLOR
  • Sayfa Sayısı: ss.5-16

Özet

Yapısalcılık, Saussure’ün Genel Dilbilim Dersleri’ndeki verilerini dönüştürerek yazınsal yapıtları incelemeyi önerir. Aynı biçimde, göstergebilim olarak adlandırılan uğraş alanı yapısalcıların biçimci bakış açılarına uygun olarak içerik, ya da Saussure’ün söylediği gibi, gösterilen düzleminde aynı verileri kullanır. Yazını bilimselleştirmek adına dönüştürülerek yinelen söz konusu kavramlar artık tüm söylem çözümlemelerinin temel ve evrensel olarak kabul gören kavramlarıdır. Alabildiğine gönderme yapılan Saussure’ün Genel Dilbilim Dersleri’nde önerdiği temel kavramlar artık birer basmakalıp durumuna gelmiş, yazınsal yapıtlar dışında genel olarak sanatsal biçimlerin neredeyse hepsinde kullanılır olmuş, bununla kalmayıp felsefe, toplumbilim, ruhçözüm vb. alanlarda kullanılır olmuştur. Hatta kimi yazınsal yapıtlarda Saussure’e, yapıtına ve önerdiği kavramlara gönderme yapılmaya başlanmıştır. Saussure’ün yazınsal bir yapıttaki izlerini sürmek ortak bir dile gönderme yapmakla eşanlamlıdır. Söz konusu sempozyumda Saussure’e, yapısalcılığa ya da göstergebilime gönderme yapan kimi yapıtların söz konusu yöntemler karşısındaki duruşları incelenecektir. Bizde yapısalcılığın yıllarca temsilciliğini yapmış Tahsin Yücel’in Yalan adlı romanına gönderme yapılarak evrensel düzlemde kabul görmüş bir düşünürün bilimsel tutumunun kurgusal bakımdan getirileri ele alınacaktır. Bu konuda ilk kez yapılan böyle bir çalışmanın Saussure’ün başka bir bağlamdaki (yazınsal bağlam) karşılığı irdelenerek alana başka bir açıdan katkı sağlanacaktır. Böyle bir çalışmanın alana yeni bir katkı olacağını düşünüyorum.