Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - 2014Prof.Dr.

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansUYGULAMALI DİLBİLİM

 • DoktoraMETİNLERARASILIK/GÖSTERGELERARASILIK

 • LisansGENEL DİLBİLİM

 • LisansMETİN BİLGİSİ

 • Yüksek LisansDilbilim ve Göstergebilim Kuramları

Yönetilen Tezler

 • Le processus de réécriture et de recréation dans la traduction: Exemple du discours vulgaire

  AKTULUM K.

  S.DİNDAR(Öğrenci), Doktora, 2017

 • PABLO PİCASSO'NUN YAPITLARINDA PAUL CÉZANNE VE HENRİ MATİSSE'İN İZLERİ

  AKTULUM K.

  S.İMRE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Afiş tasarımında alıntısallık sürecinin işleyişi

  AKTULUM K.

  M.ÇELİKER(Öğrenci), Sanatta Yeterlik, 2014

 • Pablo Picasso'nun yapıtlarında Paul Cézanne ve Henri Matisse'in izleri

  AKTULUM K.

  S.ÖĞÜT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Resimlerarasılık ve Herman Braun-Vega'nın resimlerinde resimlerarasılık sorunsalının irdelenmesi

  AKTULUM K.

  T.KODAL(Öğrenci), Sanatta Yeterlik, 2012

 • Heiner Müller'in Hamlet Makinesi adlı oyununda shakespeare'in Hamlet adlı oyununun yeniden yazımı

  AKTULUM K.

  N.AKSOY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010

 • Soyutlama açısından postmodern edebiyat ile "Meddah", "Karagöz" ve "Ortaoyunu"nun değerlendirilmesi

  AKTULUM K.

  G.GÖZLEM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • Tuncer Cücenoğlu'nun oyunlarına genel bir bakış ve oyunlarında metinlerarası izler

  AKTULUM K.

  E.OYA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Uluslararası klasik gitar sanatçısı Ahmet Kanneci`nin ulusal ve uluslararası çalışmalarının ülkemiz gitar eğitimine katkılarının incelenmesi

  AKTULUM K.

  M.ERHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006