Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Aritmetik Ortalama Problemlerini Çözüm Stratejilerinin İncelenmesi

International Eurasian Educational Research Congress, İzmir, Turkey, 22 June 2022, pp.1129-1137 Creative Commons License

The Investigation of Eight Grade Students' Statistical Thinking About Measures of Central Tendency

ULUSLARARASI BİLİM, EĞİTİM, SANAT ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU (UBEST), İzmir, Turkey, 28 - 29 May 2021, pp.156 Creative Commons License

Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Öz-Düzenleme Becerileri Bakımından İncelenmesi

Ders Kitapları Uluslarası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 October 2019

Examining the Content Knowledge of the Pre-service Middle School Mathematics Teachers’ about the Data Handling Learning Domain

European Conference on Educational Research (ECER), Hamburg, Germany, 2 - 06 September 2019, pp.126-132

AN EVALUATION OF 7TH GRADE MATHEMATICS TEXTBOOK’S DATA HANDLING LEARNING DOMAIN: A DOCUMENT ANALYSIS

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018),, Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.520-521 Creative Commons License

Identifying the Spatial Strategies of Pre-Service Middle School Mathematics Teachers

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Turkey, 27 - 29 May 2018

Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Alan Bilgilerinin Kavramsal İşlemsel Bilgi Bağlamında İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi., Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, vol.17, pp.716-736

An Analysıs of Scıence and Arts Center (BILSEM) Educatıon Process for Gıftedand Talented Students in Terms of STEM

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST 2017), Kuşadası, Turkey, 18 - 21 May 2017

An Analysıs of the Influence of Inquıry Based Mathematıcs Instructıon on Students’ Skılls: A Case of Ratıo and Proportıon Subject

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology(ICEMST2017), Kuşadası, Turkey, 18 - 21 May 2017

Determınıng Content and Pedagogıcal Content Knowledge of Mathematıcs Teachers in Relatıon to Ratıonal Numbers and Fractıons

International Conference on Research in Education and Science (ICEMST 2017), Kuşadası, Turkey, 18 - 21 May 2017

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Negatif Sayılar Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin Belirlenmesi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

An Investigation of Teachers Views about the Integration of Science and Technology into Teaching Mathematics

International Conference on Educational Science and Technology, Bodrum, Turkey, 19 - 22 May 2016

A determination of teachers’ pedagogical content knowledge to ratio and proportion

International Conference on Educational Mathematics Science and Technology (ICEMST), Bodrum, Turkey, 19 - 22 May 2016

An Investigation on Geometrical Reasoning and Proof Skills of Pre Service Elementary Mathematics Teachers

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 May - 08 August 2016

Examining Pre-service Teachers’ Mathematical Proving Performances in Terms of Certain Variables

Fourth International Education Conference, St. Petersburg, Russia, 26 - 28 June 2015

Seventh grade students mathematical thinking and representations in model eliciting activities

35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011, vol.1, pp.407 identifier

What do activities designed by pre service teachers tell us about their competency in teaching middle school mathematics

Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011, vol.1, pp.418 identifier

Creative Drama: Increasing motivation in mathematics education

International Conference of Creative Drama in Education, İstanbul, Turkey, 18 - 20 April 2011

Effects of Problem Solving Method on students’ achievement and performance,

European Educational Research Association (EERA)-ECER2009, Viyana, Austria, 25 September 2009

Seventh Grade Students Conceptual and Procedural Knowledge About Ratio and Proportion

IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age CELDA 2009, Roma, Italy, 30 January 2009 identifier

Books & Book Chapters

Debates on Creativity and Its Reflections in Mathematics Education

in: Current Studies in Social Sciences 2022, Oya Tunaboylu,Özkan Akman, Editor, ISRES Publishing, Konya, pp.177-190, 2022 Creative Commons License

Alternative Method in Teaching Statistics: Creative Drama

in: Current Studies in Educational Disciplines 2021, S. A . Kiray & E. Tomevska-Ilievska, Editor, ISRES Publishing, Ankara, pp.195-205, 2021 Creative Commons License

Matematik Eğitiminde Bütünleşik STEM ve Uygulamaları

in: Matematik Eğitiminde Yenilikçi Teknolojiler, Yıldız Esra , Arpacı İbrahim, Editor, Nobel, Ankara, pp.125-142, 2021

STEM Skills in the 21st Century Education

in: Researchs Highligts in STEM Education, Mack Shelley , Seyit Ahmet Kıray, Editor, ISRES Publishing, Iowa, pp.81-101, 2018

Trigonomeri

in: Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları, Elçi Aysun Nüket, Güzel Esra Bukova, Günhan Berna Cantürk, Emre Ev Çimen, Editor, pegem akademi, Ankara, pp.573-580, 2016