Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Mathematics Teachers' Usage Frequency of Learner Generated Examples in Classroom and Its Reasons

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, ss.21-47, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A Qualitative Research on Example Generation Capabilities of University Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, cilt.14, ss.979-996, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

UNIVERSITY STUDENTS VISUAL AND ANALYTIC STRATEGIES

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.398-409, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

USE OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS IN MATHEMATICS TEACHING AT UNIVERSITY: A TEACHING EXPERIMENT

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.140-151, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.228, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Öğretmen Adaylarının Matematiksel Örnekleri Algılayışları Üzerine Bir Metafor Analizi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

A Research on The Use of Social Networks in Teaching Activities

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİ ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, ss.351-376, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen adaylarının problem çözme sürecindeki bilişsel farkındalıklarının incelenmesi

4th International Turkish Computer Mathematics Education Symposium, İzmir, Türkiye, 26 - 28 September 2019, ss.599-600
Link

Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Etkinliklerine Yönelik Algıları

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 June - 22 September 2019, ss.1505-1506 Özet
Link

Preservice Teachers' Views on Lesson Plans Containing Learner Generated Examples

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 06 December 2018, ss.1

PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ VIEWS ON EXAMPLE GENERATION USE

International Conference on Science and Education, 26 - 29 October 2017
Link

MATHEMATICAL MODELING FOR TEACHING: AN EXPLORATORY STUDY

Thirty-Ninth Annual Meeting of the North American Chapterof the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 5 - 08 October 2017, ss.929-932
Link

The potential power of group work on mathematical modeling activities

17 th ISERD International Conference, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 November 2015

A technological pedagogic content knoledge research among preservice teachers

International Journal of Arts Sciences (IJAS), 25 - 29 June 2015

Visual Preferences And Teaching Anxiety Of Preservice Mathematics Teachers

4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Barcelona, İspanya, 27 - 29 October 2013, cilt.141, ss.1270-1274 Özet

İntegral konusu kapsamında üniversite öğrencilerinin matematiksel inançları ve görselleştirme

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 23 September 2010 - 25 March 2009

Investigating preservice mathematics teachers modelling process

35. Conference of the International Group for Physcology of Mathematics Education, 10 - 15 July 2011, cilt.1

Geometry anxiety scale for secondary school students

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 February 2011, cilt.15, ss.966-970 Özet

A TEACHING EXPERIMENT TO ORIENT VISUAL REASONING

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 July 2011, ss.381

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Geometri Kaygı Ölçeği

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 23 September - 25 March 2010

Preservice teachers' performances at mathematical modeling process and views on mathematical modeling

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 February 2010, cilt.2, ss.4622-4628 Özet

Tendencies of the Use of Visual Strategies of Preservice Mathematics Teachers in Advanced Mathematics

International Conference on Science and Mathematics Education, 22 - 24 March 2009

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançları

International Symposium on Teacher Training Policies and Problems, 12 May 2007 - 14 March 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Educating Prospective Secondary Mathematics Teachers

Nurturing Knowledge of Mathematical Modeling for Teaching, Marilyn E. StrutchensRongjin HuangDespina PotariLeticia Losano, Editör, springer, 2018
Link