Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Matematik Öğretimi ve Öğrenimi ile Bütünleştirilmesine Yönelik Bir Çalışma


DOST Ş. , SAĞLAM Y. , ALTAY UĞUR A.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 Mayıs 2010