Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

MISCONCEPTIONS AND COMMON ERRORS IN COMPLEX NUMBERS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.1, pp.223-234, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

A MATHEMATICAL PERSPECTIVE TO ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, pp.3437-3439, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Matematik Alan Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, pp.254-262, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

An Overvıew Of Intuıtıonıstıc Fuzzysupratopologıcal Spaces

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, vol.32, pp.17-26, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Fuzzy connectedness in intuitionistic fuzzy topological spaces

FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol.116, no.3, pp.369-375, 2000 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

ON SOME TYPES OF FUZZY CONNECTEDNESS IN FUZZY TOPOLOGICAL-SPACES

FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol.60, no.1, pp.97-102, 1993 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

An Alternative Tool for Diagnosis of the Misconceptions and the Errors in Complex Numbers: Diagnostic Branched Tree Method

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.1, pp.72-89, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

ÖĞRETMENLERİN KOLEKTİF YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ALTINDAĞ İLÇESİ ÖRNEĞİ

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, vol.3, pp.151-158, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ulusal ve uluslararası matematik sınav sorularının karşılaştırmalı olarak anlaşılırlığının incelenmesi

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, pp.1892-1903, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Using Fuzzy Statistics to Determine Mathematics Attitude and Anxiety

Middle-East Journal of Scientific Research, vol.13, no.4, pp.568-572, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Developing an Attitude Scale for Mathematics Education Courses via Fuzzy Statistics

Middle-East Journal of Scientific Research, vol.13, pp.561-567, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

A note on compactness in intuitionistic fuzzy soft topological spaces

World Applied Sciences, vol.19, pp.1355-1359, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Öğrenci Seçme Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

selçuk üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.361-377, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Matematik Eğitimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirmesi

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.17-29, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

A Tychonoff Theorem in Intutionistic Fuzzy Topological Spaces

International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, vol.70, pp.3829-3837, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

A Survey on Variations of Fuzzy Connectedness

Journal of Faculty of Science Ege University,, vol.2, pp.77-88, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

On Fuzzy Supratopological Spaces and Fuzzy Supraconnected Spaces

The Journal of Fuzzy Mathematics, vol.4, pp.811-821, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Biyomatematik Araştırmaları ve Biyomatematik Eğitimi

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 November 2021

Evaluation of Teaching Practice Performance of Students of Secondary Mathematics Education by Fuzzy Logic

5th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (ICCLS), Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2017

EXAMINING THE PROFICIENCY OF STUDENTS IN MATHEMATICS BY COGNITIVE DIAGNOSIS MODELS:TIMSS EXAMPLE

4th International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017

Öğretmenlerin Kolektif Yeterlik Algılarının İncelenmesi Altındağ İlçesi Örneği

1. International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017

Comparative Analysis of Comprehensibility National and International Mathematics Exam Questions

4th International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017

TÜRKİYE DEKİORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YENİ ÖĞRETİMPROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

5th International Conference onResearch in EducationICRE,“Meeting the Opportunities and Challenges of EducationalResearch: Multidisciplinary Approach to Educational Research2015, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015

ANALİTİK GEOMETRİ KONUSUNDA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST 2015), Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2015

KARMAŞIK SAYILAR KONUSUNA YÖNELİK KAVRAM YANILGILARINI BELİRLEME ÇALIŞMASI TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİ

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST 2015), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015