Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

MISCONCEPTIONS AND COMMON ERRORS IN COMPLEX NUMBERS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.1, pp.223-234, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

A MATHEMATICAL PERSPECTIVE TO ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, pp.3437-3439, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Matematik Alan Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, pp.254-262, 2008 (Journal Indexed in SSCI)

An Overvıew Of Intuıtıonıstıc Fuzzysupratopologıcal Spaces

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, vol.32, pp.17-26, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Fuzzy connectedness in intuitionistic fuzzy topological spaces

FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol.116, no.3, pp.369-375, 2000 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ON SOME TYPES OF FUZZY CONNECTEDNESS IN FUZZY TOPOLOGICAL-SPACES

FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol.60, no.1, pp.97-102, 1993 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Karmaşık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Hataları Belirlemek için Alternatif Bir Araç: Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

Hacettepe University Journal of Education, vol.33, no.1, pp.72-89, 2018 (International Refereed University Journal)

An Alternative Tool for Diagnosis of the Misconceptions and the Errors in Complex Numbers: Diagnostic Branched Tree Method

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.1, pp.72-89, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

ÖĞRETMENLERİN KOLEKTİF YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ALTINDAĞ İLÇESİ ÖRNEĞİ

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, vol.3, pp.151-158, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ulusal ve uluslararası matematik sınav sorularının karşılaştırmalı olarak anlaşılırlığının incelenmesi

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, pp.1892-1903, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using Fuzzy Statistics to Determine Mathematics Attitude and Anxiety

Middle-East Journal of Scientific Research, vol.13, no.4, pp.568-572, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing an Attitude Scale for Mathematics Education Courses via Fuzzy Statistics

Middle-East Journal of Scientific Research, vol.13, pp.561-567, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Attitude Towards Mathematics Education Courses by Fuzzy Expected Value and Traditional Method

Would Applied Sciences Journal, vol.20, no.2, pp.282-289, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

A note on compactness in intuitionistic fuzzy soft topological spaces

World Applied Sciences, vol.19, pp.1355-1359, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenci Seçme Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

selçuk üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.361-377, 2010 (Other Refereed National Journals)

Matematik Eğitimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirmesi

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.17-29, 2008 (International Refereed University Journal)

A Tychonoff Theorem in Intutionistic Fuzzy Topological Spaces

International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, vol.70, pp.3829-3837, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Survey on Variations of Fuzzy Connectedness

Journal of Faculty of Science Ege University,, vol.2, pp.77-88, 2001 (International Refereed University Journal)

On Fuzzy Supratopological Spaces and Fuzzy Supraconnected Spaces

The Journal of Fuzzy Mathematics, vol.4, pp.811-821, 1993 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Teaching Practice Performance of Students of Secondary Mathematics Education by Fuzzy Logic

5th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (ICCLS), Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2017

EXAMINING THE PROFICIENCY OF STUDENTS IN MATHEMATICS BY COGNITIVE DIAGNOSIS MODELS:TIMSS EXAMPLE

4th International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017

Comparative Analysis of Comprehensibility National and International Mathematics Exam Questions

4th International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017

TÜRKİYE DEKİORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YENİ ÖĞRETİMPROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

5th International Conference onResearch in EducationICRE,“Meeting the Opportunities and Challenges of EducationalResearch: Multidisciplinary Approach to Educational Research2015, Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015

ANALİTİK GEOMETRİ KONUSUNDA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST 2015), Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2015

KARMAŞIK SAYILAR KONUSUNA YÖNELİK KAVRAM YANILGILARINI BELİRLEME ÇALIŞMASI TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİ

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST 2015), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015