Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pelvik taban disfonksiyonu olan kadınlarda menopozal durumun üriner parametreler üzerine etkisi

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 18 - 20 April 2019, vol.30, pp.68

THE RELATIONSHIP BETWEEN SMOKING AND SEXUAL FUNCTION IN PREGNANCY

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Turkey, 10 - 14 April 2019

Gebelikte fiziksel aktivite düzeyinin trimesterlere göre değişimi ve konstipasyon varlığı üzerine etkisi: vaka serisi

Uluslararası Katılımlı 17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29, pp.99-100

THE COMPARISON OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL IN PREGNANT WOMEN WITH AND WITHOUT LOW BACK PAIN

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2018, vol.77, pp.469 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

Gebelikte Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Eğitimi

in: Gebelikte ve Gebelik Sonrası Dönemde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz, Akbayrak T., Özgül S., Editor, Hipokrat Yayıncılık, pp.51-89, 2020

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klasik Masaj ve Konnektif Doku Masajı

in: Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Erbahçeci, F., Editor, Hipokrat Yayıncılık, pp.115-133, 2019

Destekleyici Fizyoterapi Yaklaşımları:Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi

in: Alt Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Bayrakçı Tunay V, Erden Z, Yıldız C, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.671-689, 2017

Menopozda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

in: Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Akbayrak, T., Editor, Pelikan Kitabevi, Ankara, pp.389-412, 2016

Gebelikte Fiziksel Aktivite ve Egzersiz.

in: Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Akbayrak T., Editor, Pelikan Kitabevi, Ankara, pp.215-238, 2016

Gebelik ve Egzersiz

in: Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Ünal, E., Editor, PELİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.169-195, 2015

Lenfödem ve Fizyoterapi

in: Fizyoterapi Seminerleri, Karaduman A, Ülger Ö, Kılınç M, Yağlı NV, Serel S., Editor, Pelikan Kitabevi, pp.35-43, 2014