Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECTS OF COGNITION AND AFFECT BASED TRUST ON ORGANIZATION IDENTIFICATION

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.5, ss.58-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.1-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar