Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neck flexor muscle strength and its relation with functional performance in Duchenne muscular dystrophy

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.21, sa.3, ss.494-499, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of pain, kinesiophobia and quality of life in patients with low back and neck pain

JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE, cilt.28, sa.2, ss.665-670, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Three different points of view in stroke rehabilitation: patient, caregiver, and physiotherapist

TOPICS IN STROKE REHABILITATION, cilt.22, sa.5, ss.377-385, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of muscle weakness distribution on balance in neuromuscular disease

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.57, sa.1, ss.92-97, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

RELIABILITY AND VALIDITY OF THE CYSTIC FIBROSIS QUESTIONNAIRE-REVISED FOR CHILDREN AND PARENTS IN TURKEY

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.50, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Quality of life of adult and child patients' caregivers in neuromuscular diseases

EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.12, ss.151, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prednisolone therapy in Duchenne muscular dystrophy prolongs ambulation and prevents scoliosis

EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.11, sa.8, ss.541-544, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Susceptibility of mothers of children with muscular dystrophy to chronic back pain

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.17, sa.2, ss.51-55, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The environmental barriers of children with Muscular Dystrophies and its effect on mother's low back pain

DISABILITY AND REHABILITATION, cilt.25, sa.20, ss.1187-1192, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Coupling constants g(phi sigma gamma) and g(phi alpha o gamma) as derived from QCD sum rules

ACTA PHYSICA POLONICA B, cilt.33, sa.5, ss.1313-1323, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Squark-chargino production in polarized gamma-proton collisions at TeV energy scale

EUROPHYSICS LETTERS, cilt.50, sa.1, ss.22-27, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kronik Bel Ağrılı Bireylerde Alt Ekstremite İzokinetik Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genç Bireylerde Fiziksel Aktivitenin Akademik Başarı ve Depresyon Üzerine Etkisi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.6, ss.37-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serebral Pasli’de İnteraktif Video Oyunlarının Denge ve performans Üzerine Akut Etkisi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon, cilt.6, sa.1, ss.95-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical Outcomes in Duchenne MuscularDystrophy: A Study of 5345 Patients fromthe TREAT-NMD DMD Global Database

Journal of Neuromuscular Diseases, cilt.4, sa.4, ss.293-306, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizyoterapistlerde enfeksiyon bilgisi ve bu bilgiyi kullanma düzeyleri

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, cilt.26, ss.14-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duchenne musküler distrofi de üst ekstremite dinamik egzersizinin solunum fonksiyonu ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, cilt.25, ss.78-85, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA AYAK BİLEĞİ LİMİTASYONUNUN YÜRÜME BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, cilt.25, ss.72-77, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF ANKLE JOINT LIMITATION ON WALKING ABILITY IN DIFFERENT NEUROMUSCULAR DISEASES

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.25, sa.2, ss.72-77, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acute effects of different exercises on hemodynamic responses and fatigue in Duchenne muscular dystrophy

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, cilt.23, sa.1, ss.10-16, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of sternocleideomastoideus muscle strength on trunk flexion on Duchenne Muscular Dystrophy

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, cilt.21, sa.1, ss.43-48, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comparison of quality of life in children with cerebral palsy and neuromuscular diseases

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.21, sa.1, ss.3-10, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RELATIONSHIP BETWEEN THE CAREGIVER BURDEN AND UPPER LIMB-NECK DISABILITY AND PAIN IN BABY CAREGIVERS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 Haziran 2020, cilt.79, ss.1773 identifier

The effect of trunk training on trunk control, upper extremity, and pulmonary function in children with Duchenne muscular dystrophy

24th International Annual Congress of the World-Muscle-Society (WMS), Copenhagen, Danimarka, 1 - 05 Ekim 2019, cilt.29 identifier

General movements assessment in infants with spinal muscular atrophy: a pilot study

24th International Congress of the World Muscle Society, KOPENHAG, Danimarka, 1 - 05 Ekim 2019, cilt.29, ss.133 identifier

Kronik inmeli hastalarda ikili görev performansı ile denge arasındaki ilişkinin incelenmesi

7.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, cilt.30, ss.33

Engelli kardeşi olan çocukların yaşam kalitesi ve depresyon düzeylerinin araştırılması

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, cilt.30

The profile of Duchenne muscular dystrophy patients younger than 10 years old from KUKAS registry, Turkey

23rd International Congress of the World Muscle Society, Mendoza, Arjantin, 2 - 06 Ekim 2018, cilt.28, ss.35-36 identifier

The effect of kinesiologic taping on balance in Duchenne musculardystrophy

23rd International Congress of the World Muscle Society, 2 - 06 Ekim 2018, cilt.28, ss.124-125 identifier

Nusinersen experience in spinal muscular atrophy type 1: two-yearresults of 21 patients

23rd International Congress of the World Muscle Society, Mendoza, Arjantin, 2 - 06 Ekim 2018, cilt.28, ss.79 identifier

The effects of trunk and lower extremity flexibility on lumbar lordosis in children with Duchenne muscular dystrophy

23rd International Annual Congress of the World-Muscle-Society (WMS), Mendoza, Arjantin, 2 - 06 Ekim 2018, cilt.28 identifier

Duchenne musküler distrofide gövde ve alt ekstremite kas kuvvetinin hamstring esnekliği üzerine etkisi

XVII.FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA GELİŞMELER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, cilt.29

Geriatrik bireylerde fiziksel aktivite düzeyinin depresyon, yaşam kalitesi ve komorbidite üzerine etkisi

XVII.FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA GELİŞMELER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, cilt.29

Sağlıklı bireylerde çanta kullanımının yürüyüş parametreleri üzerine etkisi

XVII. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA GELİŞMELER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, cilt.29

Serebral Pasli’li Çocuklarda Video temelli Oyun Tedavisinin Aktivite Miktarı ve Enerji Tüketimine Etkisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi II.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi “Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Gelişmeler, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017

THE EFFECT OF FUNCTIONAL LEVEL ON LOWER EXTREMITY DEFORMITYIN CHILDREN WITH DMD

III. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

Erişkin Serebral Palsili Bireylerde Serbest Zaman Fiziksel Aktiviteleri

Uluslararası 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 20 - 22 Ekim 2017

Duchenne Musküler Distrofi’de lumbar lordoz artışının fiziksel performansa etkisi

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.28, ss.47

Duchenne musküler distrofide alt ekstremite ve gövde esnekliğinin performansa etkisi

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.28, ss.46

Duchenne musküler distrofi’de kinezyolojik bantlama uygulamasının yürüyüş ve denge üzerine akutetkisi

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.28, ss.46-47

Pediatrik nöromusküler hastalıklarda çiğneme fonksiyonunun değerlendirilmesi

1. Ulusal Nöromusküler Hastalıklar Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.17

Effects of duration of silica exposure to DNA damage in ceramic workers in Turkey

52nd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Sevilla, İspanya, 4 - 07 Eylül 2016, cilt.258 identifier

Nöromusküler Hastalıklarda Güncel Fizyoterapi Değerlendirmeleri

XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Pediatrik Nöromusküler Hastalar için Kas Hastalıkları Kayıt Sistemi KUKAS

3. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2015, cilt.26, ss.30

DMD registry in Turkey Highlights

20 International Congress of the World Muscle Society, 30 Eylül - 04 Ekim 2015

Clinical assessment of respiratory dysfunction in children with neuromuscular diseases

20th International Congress of the World-Muscle-Society, Brighton, İngiltere, 30 Eylül - 04 Ekim 2015, cilt.25 identifier

Kinesiophobia in Duchenne muscular dystrophy: Perspective of parents and physiotherapists

20th International Congress of the World-Muscle-Society, Brighton, İngiltere, 30 Eylül - 04 Ekim 2015, cilt.25 identifier

Kinesthesia in children with Duchenne muscular dystrophy

20th International Congress of the World-Muscle-Society, Brighton, İngiltere, 30 Eylül - 04 Ekim 2015, cilt.25 identifier

Effects of exercise training in spinal muscular atrophy type 2 patients

19th Annual Spinal Muscular Atrophy Researcher Meeting, Kansas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Haziran 2015

The relation of motor proficiency and functional ambulatory status in duchenne muscular dystrophy

27th annual meeting of the European Academy of Childhood Disability, KOPENHAG, Danimarka, 27 - 30 Mayıs 2015, cilt.57, ss.16

Is brooke scale is enough for measuring function in duchenne muscular dystrophy

27th annual meeting of the European Academy of Childhood Disability, KOPENHAG, Danimarka, 27 - 30 Mayıs 2015, cilt.57, ss.47

Pediatric neuromuscular diseases patient profiles from family perspective in Turkey

19th International Congress of the World Muscle Society, Berlin, Almanya, 7 - 11 Ekim 2014, cilt.24, ss.913-914 identifier

Pediatrik nöromusküler hastalıklar veri tabanı geliştirme projesi ve sonuçları

4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2013, cilt.24, ss.63

Kas hastalıkları kayıt sisteminin KUKAS altı aylık performansı

XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, cilt.23, ss.55

Okul çağındaki nöromusküler hastaların biyopsikososyal özellikleri

3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2011, cilt.22, ss.178

The reliability and validity of the Turkish version of a childhood asthma control test

30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2011, cilt.66, ss.565 identifier

Türkiye de Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Aileler için Eğitimin Etkileri Bir Ulusal Proje Çalışması

ULUSLARARASI KATILIMLI 1. ULUSAL GELİŞİMSEL PEDİATRİ KONGRESİ 2011, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2011

Duchenne musküler distrofide fonksiyonel seviye ve oyun aktivitelerine katılım

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2010, cilt.21, ss.226

Konjenital muskuler displazili bir olguda multidisipliner ekip yaklaşımı

13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2010, cilt.21

Effects of different exercises on hemodynamic responses in Duchenne muscular dystrophy

15th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE WORLD MUSCLE SOCIETY, Kumamoto, Japonya, 12 - 16 Ekim 2010, cilt.20, ss.663 identifier

The Utility of Childhood Asthma Control Test and its Relationship with Control Measures and with the Decisions Made by Asthma Specialist

66th Annual Meeting of the American-Academy-of-Allergy-Asthma-and-Immunology, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 26 Şubat - 02 Mart 2010, cilt.125 identifier

Ebeveynlerin eğitim seviyelerinin Duchenne musküler distrofi li çocuğun iletişim becerisine etkisi

XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2008, cilt.19, ss.183

Duchenne musküler distrofide ayakbileği pozisyonunun fonksiyona etkisi

XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2008, cilt.19, ss.183

The comparison of quality of life in children with cerebral palsy and neuromuscular diseases

13th International Congress of the World-Muscle-Society, Newcastle upon Tyne, İngiltere, 29 Eylül - 02 Ekim 2008, cilt.18, ss.821 identifier

Investigating the effects of family education in disabled children in Turkey

13th International Congress of The World Muscle Society, 29 Eylül - 02 Ekim 2008, cilt.18, ss.821 identifier

Prednisolone therapy in Duchenne muscular dystrophy prolongs ambulation and prevents scoliosis

9th International Congress of the World-Muscle-Society, Goteborg, İsveç, 1 - 04 Eylül 2004, cilt.14, ss.581 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Serebrovasküler Olay

Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar, Aynur Ayşe Karaduman, Editör, Hipokrat Yayınevi, Ankara, ss.40-60, 2018

Nöromusküler Hastalıklarda Yürüyüş Bozuklukları ve Rehabilitasyonu

Yürüyüş, Prof. Dr. Fatih ERBAHÇECİ, Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR, Editör, Hipokrat Kitabevi, Ankara, ss.321-355, 2018

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARI

FİZYOTERAPİ SEMİNERLERİ, Prof. Dr. A. Ayşe KARADUMAN, Doç.Dr. Fzt. Özlem Ülger, Yard. Doç. Dr. Fzt. Muhammed KILINÇ, Doç. Dr. Fzt. Naciye Vardar Yağlı,Uzm. Fzt. Selen Serel, Editör, Uskur Yazılım, Ankara, ss.31-39, 2017

Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi Rehabilitasyon

PEDİATRİK FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON, Doç. Dr. Bülent ELBASAN, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.153-162, 2017

Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi Rehabilitasyon

PEDİATRİK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, Elbasan Bülent, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.153-162, 2017

Postüral Kontrol Bozukluğu olan Hastaların Klinik Yönetimi

Motor Kontrol Araştırmanın Klinik Uygulamaya Aktarılması, Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ, Sevil BİLGİN, Çiğdem ÖKSÜZ, Özge ERTEKİN, Gözde İYİGÜN, Editör, Hipokrat Yayınevi, Ankara, ss.260-306, 2017

Genetics and Proprioception

PROPRIOCEPTION THE FORGOTTEN SIXTH SENSE, DEFNE KAYA, Editör, OMICS GROUP E-BOOKS, FOSTER CITY, ss.285-299, 2016 identifier

Roles of Genetics in Proprioception

Proprioception The Forgotten Sixth Sense, Defne Kaya , Editör, OMICS Group eBooks, ss.285-299, 2016 identifier

Konjenıtal Musküler Distrofi

Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Karaduman A.Ayşe, Tunca Yılmaz Öznur, Alemdaroğlu İpek, Editör, Pelikan Kitabevi, Ankara, ss.63-72, 2014

Nöromusküler Hastalıklar

Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ayşe Karaduman, Öznur Tunca Yılmaz, İpek Alemdaroğlu, Editör, Pelikan Kitabevi, ss.1-25, 2014