Duchenne musküler distrofi de üst ekstremite dinamik egzersizinin solunum fonksiyonu ve yaşam kalitesi üzerine etkisi


ALEMDAROĞLU İ., KARADUMAN A. A., YILMAZ Ö., TOPALOĞLU H. A.

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, vol.25, pp.78-85, 2014 (Peer-Reviewed Journal)