Duchenne Musküler Distrofi’xxde alt ekstremite ve gövde esnekliğinin performansa etkisi


AKKURT l., ALEMDAROĞLU İ. , KARADUMAN A. A. , TOPALOĞLU H. A. , YILMAZ Ö.

6. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, 4 - 06 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri