Prof. MUSTAFA DURMUŞ


Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,


Research Areas: Education in Turkish Language


Names in Publications: Durmus Mustafa

Metrics

Publication

47

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

29

H-Index (TrDizin)

3

Project

1

Thesis Advisory

18

Open Access

43

Biography

Lisans eğitimini 1999 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde; yüksek lisans eğitimini 2002 yılında Gazi Üniversitesinde Türk Dili alanında; doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesinde yine Türk Dili alanında tamamladı. 2011’de 1 yıllığına Oxford Üniversitesinde, dil öğretimi alanında TÜBİTAK destekli doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Şubat 2014’te doçent, Mart 2020’de profesör unvanını aldı. Şu ana kadar, araştırmacı olarak Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezinde Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesinde, öğretim elemanı olarak Gazi Üniversitesinde kısa adı TÖMER olan Türkçe Araştırma ve Uygulama Merkezinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalıştı. 2014-2017 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı yaptı. 2017 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde öğretim üyesi olarak yüksek lisans ve doktora dersleri veren ve tezler yöneten Durmuş, Nisan 2021’den itibaren de Hacettepe Üniversitesi TÖMER Müdürü olarak görev yapmaktadır. Durmuş’un yabancılara Türkçe öğretimi, Osmanlı nesir dili, Türk Dünyası üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Announcements & Documents

Thesis Documents

Education Information

2002 - 2007

2002 - 2007

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D., Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Osmanlı Sahası Türkçe Şair Tezkirelerinin Tür Özellikleri Creative Commons License

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D.

2002

2002

Postgraduate

Ak Möör Destanı transkripsiyon, aktarma, gramatikal dizin Creative Commons License

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Education in Turkish Language

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Hacettepe University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırma A.B.D.

2017 - 2020

2017 - 2020

Associate Professor

Hacettepe University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırma A.B.D.

2005 - 2014

2005 - 2014

Assistant Professor

Tobb University Of Economics And Technology, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language

2000 - 2005

2000 - 2005

Instructor

Gazi University, Tömer

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Manager of Research and Application Center

Hacettepe University

Non Academic Experience

2014 - 2017

2014 - 2017

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

Ministry, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

2010 - 2011

2010 - 2011

Academic Fellow

Non-profit Organisation, Oxford Center For Islamic Studies, Academic Fellow

2010 - 2011

2010 - 2011

Post-doc

University, Oxford University, Post-doc

Courses

Doctorate

Doctorate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Politikası

Doctorate

Doctorate

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık

Postgraduate

Postgraduate

Kültür ve Dil Öğretimi

Postgraduate

Postgraduate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi ve Günümüz Kaynaklarının İncelenmesi

Postgraduate

Postgraduate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Semineri (Z)

Doctorate

Doctorate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Semineri (Z)

Postgraduate

Postgraduate

Türk Dili Beceri Alanları I

Postgraduate

Postgraduate

Türk Dili Beceri Alanları II

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Kazaklara Türkçe öğretiminde yalancı eş değer sözcükler

Durmuş M. (Advisor)

G.SARSENBEKOVA(Student) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

2012

2012

Klasik Osmanlı Nesrinde Aliterasyon

Durmuş M.

Journal of Turkish Studies , vol.71, no.7, pp.9951004, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Yabancı-İkinci Dil Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri ve Sunumu Üzerine

Durmuş M., Koyuncu İ.

2. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 12 November 2020, pp.353-371 Creative Commons License

2017

2017

Yabancı ve İkinci Dil Öğretimiyle İlgili Temel Terimlerin Kullanımına Bakış

DURMUŞ M.

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, 2-4 Kasım 2017, 2 - 04 November 2017

2017

2017

Kadının Aile ve Toplum İçindeki Statüsünün Belirlenmesinde Etkili Olan Unsurlar ve Türkiye’de Kadının Statüsünü Güçlendirmeye Yönelik Politikalar, Uygulamalardan Örnekler

DURMUŞ M.

2nd International Congress on Women’s Role in Society and Family’s Health, in Alzahra University Tehran, Iran, April, 19th and 20th, 2017, Tahran, 19 - 20 April 2017

Books & Book Chapters

2021

2021

Çocuklara Yabancı / İkinci Dilde Sözcük Öğretimi

Demirel Aydemir G. D., Durmuş M.

in: Çocuklara Türkçe Öğretimi, Önder Çangal - Mehmet Emre Çelik, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.321-345, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Yabancılar Türkçe Öğretiminde Kültürel İçeriklerin Seçimi, Sunumu ve Öğeticilerde Kültürlerarası Yeterlilik Geliştirme

Durmuş M., Sumruk Ateşgül H.

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Erdost Özkan, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.111-133, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Özel Amaçlı Yabancı/İkinci Dil Öğretimi Kapsamında Akademik Amaçlı Türkçenin Yeri

Kocaman Gürata E., Durmuş M.

in: Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi Kuram ve Uygulama, Türfekçioğlu, Burak, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.41-68, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Türkçe ve Türk Kültürü Hazırlık 2 Öğretmen El Kitabı

DURMUŞ M.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2019

2019

2019

Türkçe ve Türk Kültürü Hazırlık 2 Çalışma Kitabı

DURMUŞ M.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2019

2019

2019

Türkçe ve Türk Kültürü Hazırlık 2 Ders Kitabı

DURMUŞ M.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2019

2019

2019

Yabancı Dil Öğretiminde Otantik Malzeme Kullanımı ve Sözcük Öğretimi

Durmuş M., Aydemir Demirel G. D.

in: Türkçenin Sözcük Öğretimi, Alpaslan Okur ve Gökçen Göçen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.309-344, 2019 Creative Commons License

2019

2019

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ

DURMUŞ M.

in: ETKİNLİKLERLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, Emine Kolaç ve Sibel Dal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.641-664, 2019

2018

2018

TOPLU FİZİKSEL TEPKİ YÖNTEMİ

Durmuş M.

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Mustafa DURMUŞ ve Alpaslan OKUR, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.79-83, 2018 Creative Commons License

2018

2018

Doğrudan Yöntem ve Berlitz Okullarındaki Uygulamalar

DURMUŞ M.

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Mustafa Durmuş, Alpaslan Okur, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.55-60, 2018

2018

2018

TELKİN YÖNTEMİ

Durmuş M.

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Mustafa DURMUŞ ve Alpaslan OKUR, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.93-96, 2018 Creative Commons License

2018

2018

Dil Öğretiminin Erken Dönemleri ve Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi

DURMUŞ M.

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Mustafa Durmuş, Alpaslan Okur, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.49-54, 2018

2017

2017

İLETİŞİMDE GÜZEL KONUŞMANIN YERİ

IŞIKAY GÜRBÜZ Ö.

in: TÜRK DİLİ SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM, MUSTAFA DURMUŞ, Editor, GRAFİKER, Ankara, pp.253-266, 2017

2017

2017

Başarılı Sunumun İlkeleri ve Teknikleri

DURMUŞ M.

in: Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım El Kitabı, Mustafa Durmuş, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.283-293, 2017

2013

2013

Yabancılara Türkçe Öğretimi

DURMUŞ M.

Grafiker Yayınları, Ankara, 2013

2012

2012

Son Yirmi Yılda Türkiye’nin Orta Asya’ya Yönelik Dış Politikası ve Bölgedeki Faaliyetleri

Durmuş M., Yılmaz H.

in: Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar - Türkiye ile İlişkiler, Ayşegül Aydıngün, Çiğdem Balım, Editor, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, pp.485-586, 2012 Creative Commons License

2012

2012

Sözlü Anlatım

DURMUŞ M.

in: Türk Dili II, Muhsin Macit ve Serap Cavkaytar, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.194-215, 2012

2007

2007

Şair Tezkirelerindeki Ölüm İfadelerinin Üslup Açısından Değerlendirilmesi

DURMUŞ M.

in: Edebiyat ve Dil Yazıları Mustafa İsen’e Armağan, Ayşenur Külahlıoğlu-İslam ve Süer Eker, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.171-186, 2007


Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1