Prof. MELİHA TUZGÖL DOST


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Guidance and Psychologicial Counseling

Email: mtuzgol@hacettepe.edu.tr
Office Phone: +90 297 855 1 Extension: 111
Web: https://avesis.hacettepe.edu.tr/mtuzgol
Address: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, 06800, Beytepe, Çankaya, Ankara

Metrics

Publication

67

Citation (WoS)

22

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

38

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

50

H-Index (TrDizin)

4

Project

8

Thesis Advisory

14

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1998 - 2004

1998 - 2004

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, Turkey

1990 - 1994

1990 - 1994

Undergraduate

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışma, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1998

1998

Postgraduate

Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Hipnoz Eğitimi

Vocational Training

Psikoterapi Enstitüsü

2020

2020

Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi

Vocational Training

Klinik Hipnoz Akademisi

2019

2019

Yaşantısal Oyun Terapisi Eğitimi

Vocational Training

Başkent Psikoloji Atölyesi

2019

2019

Psikodrama Hazırlık Eğitimi

Vocational Training

Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

2019

2019

Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi

Vocational Training

Psikoterapi Enstitüsü

2018

2018

Şema Terapi Süpervizyon Eğitimi

Vocational Training

Şema Terapi Enstitüsü

2017

2017

Şema Terapi Temel Eğitimi

Vocational Training

Şema Terapi Enstitüsü

2015

2015

Vamık Volkan ile Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi

Vocational Training

Cinsel Sağlık Enstitüsü (CİSED)

2015

2015

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (1 yıl teorik, 1 yıl formülasyon, 1 yıl süpervizyon, toplam 3 yıl)

Vocational Training

Psikoterapi Enstitüsü

2015

2015

Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları Eğitimi

Vocational Training

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi

2012

2012

Aile ve Evlilik Terapisi Kuramsal Eğitimi, 1. ve 2. Seviye

Vocational Training

ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Sciences

Guidance and Psychologicial Counseling

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2015 - 2022

2015 - 2022

Associate Professor

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

2009 - Continues

2009 - Continues

Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniversitesi

1998 - 2004

1998 - 2004

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi

1994 - 1998

1994 - 1998

Rehber Öğretmen

MEB

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Okullarda RPD Uygulamaları II

Undergraduate

Undergraduate

Gelişim Psikolojisi I

Undergraduate

Undergraduate

Okullarda RPD Uygulamaları I

Undergraduate

Undergraduate

Psikolojik Danışma Kuramları

Undergraduate

Undergraduate

Gelişim Psikolojisi II

Doctorate

Doctorate

Psikodinamik Kuramlar ve Psikolojik Danışma

Postgraduate

Postgraduate

Psikodinamik Yaklaşımlar

Doctorate

Doctorate

Psikolojik Danışmada Çağdaş Akımlar

Postgraduate

Postgraduate

Güncel Psikolojik Danışma Kuramları

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Olumsuz Yaşam Olayları Kontrol Listesinin Geliştirilmesi

Bayar Ö., Tuzgöl Dost M.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

2017

2017

Ebeveynlik Tarzının Kişilik Özellikleri, Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuna Etkisi

TUZGÖL DOST M., AYTAÇ M., ÖZCAN S., KIBRISLIOĞLU N.

I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, İzmit, Turkey, 29 September - 01 October 2017, vol.1

2015

2015

Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği nin lise öğrencilerine uyarlanması

OSMAN Z., TUZGÖL DOST M.

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 6 - 09 October 2015

2015

2015

Polislerin kişilerarası problem çözme becerileri sürekli öfke ve öfke ifade tarzları

Yılmaz E., TUZGÖL DOST M.

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 6 - 09 October 2015

2015

2015

Mesleğe İlişkin Kişisel Eğilimi Değerlendirme Ölçeği nin MİKEDÖ Geliştirilmesi

KORKUT OWEN JR. F., TUZGÖL DOST M., BUGAY TUNA A.

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 6 - 09 October 2015

2011

2011

Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi

Tuzgöl Dost M.

Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi, İstanbul, Turkey, 08 December 2011 - 11 October 2013, pp.1-10

2013

2013

Psikolojik danışman eğitimcilerinin PDR öğrencilerinin kişisel eğilimleri hakkındaki görüşleri

Tuzgöl Dost M.

XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2013, pp.1-10

2013

2013

Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde algıladıkları istismar

Tuzgöl Dost M.

XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2013, pp.1-10

2013

2013

Developing a Romantic Relationship Assessment Inventory (RRAI): Validity-reliability study.

Tuzgöl Dost M.

International Conference on New Horizons in Education, Rome, Italy, 25 - 27 June 2013, pp.1-10

2012

2012

American Effect: Impact on Turkish Counseling Research

Tuzgöl Dost M.

Mid-South Educational Research Association 2012 Annual Meeting, Kentucky, United States Of America, 7 - 09 November 2012, pp.1-10

2012

2012

The prediction of some demographic and psychological variables on risk behaviors of Turkish adolescents

Tuzgöl Dost M.

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012, pp.1-10

2012

2012

Job satisfaction of Turkish academics according to a set of occupational and personal variables

Tuzgöl Dost M.

4th World Conference on Educational Sciences, Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.4918-4922 identifier

2011

2011

Romantik ilişkide sınırlar: Üniversite öğrencileri neler yaşıyor?

Tuzgöl Dost M.

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2011, pp.1-10

2011

2011

Alandaki sorunlar ve psikolojik danışman eğitimi: Psikolojik danışmanların yaşantıları ve düşünceleri

Tuzgöl Dost M.

20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.1-10

2010

2010

Bazı değişkenlere göre Güney Afrika ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin iyi oluş düzeyleri

Tuzgöl Dost M.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2010, pp.1-10

2010

2010

Üniversitelere ve alanlara göre öğretim elemanlarının sorunları ve iş doyumları

Tuzgöl Dost M.

19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, pp.1-10

2010

2010

Öğretim elemanlarının üniversitelerin ve akademisyenlerin sorunlarına ilişkin görüşleri

Tuzgöl Dost M.

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Ankara, Turkey, 16 - 18 August 2010, pp.1-10

2009

2009

Öğretim elemanlarının mesleki sorunları ve yaşam doyumları ile ilişkili faktörler

Tuzgöl Dost M.

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009, pp.1-10

2006

2006

Subjective well-being among Turkish university students

Tuzgöl Dost M.

The 20th European Health Psychology Conference, Warszawa, Poland, 30 August - 02 September 2006, pp.1-10

2005

2005

Wellness and well-being in Turkey

Tuzgöl Dost M.

European-Branch of the American Counseling Association (EB-ACA) 46th Annual Conference, Mannheim, Germany, 3 - 06 November 2005, pp.1-10

1999

1999

Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Tuzgöl Dost M.

V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 September 1999, pp.1-10

Books & Book Chapters

2015

2015

Pozitif Psikolojinin Türkiye’deki Durumu

TUZGÖL DOST M., CENKSEVEN ÖNDER F.

in: Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik III, Fidan Korkut Owen, Ragıp Özyürek, Dean Owen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.275-310, 2015

2014

2014

Diğer Psikoterapiler

HASKAN AVCI Ö., BUGAY TUNA A., GÜNDOĞDU H., TUZGÖL DOST M., BİLGE F., BACANLI F., et al.

in: Psikoterapi ve psikolojik danışma kuramları: Kavramlar ve örnek olaylar, Nilüfer Voltan Acar, Editor, Nobel, pp.519-561, 2014

Supported Projects

2015 - 2016

2015 - 2016

Polislerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ve Sürekli Öfke Öfke İfade Tarzları

Project Supported by Higher Education Institutions

TUZGÖL DOST M. (Executive), Yılmaz E.

2013 - 2014

2013 - 2014

Sürekli Kaygı Umutsuzluk ve Benlik Saygısının Ergenlerin Riskli Davranışlarını Yordama Gücü

Project Supported by Higher Education Institutions

Tuzgöl Dost M. (Executive)

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2000 - Continues

2000 - Continues

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

MemberCitations

Total Citations (WOS): 22

h-index (WOS): 2