“Masal Terapi” Kitabının Duygu Odaklı Terapinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi


Aras Kemer F. N. , Tuzgöl Dost M.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.12, pp.411-425, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 12
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18863/pgy.807954
  • Journal Name: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Psycinfo, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.411-425

Abstract

Duygu Odaklı Terapi (DOT) bireylerde kalıcı bir değişimin sağlanması için öncelikle duygular ile çalışılması gerektiğini savunmaktadır. DOT yaklaşımında danışanların duygusal değişiminin sağlanması için terapistler danışanla güven ve empatiye dayalı bir ilişki kurar. Duygu değişim sürecinin yanında DOT yaklaşımında psikoterapistler, duyguya ulaşmada ve duygusal yeniden yapılanmayı desteklemede duygusal odaklı müdahaleler kullanmaktadır. Bu süreçte duygusal müdahalelerden yararlanılabilmesi için DOT yaklaşımının temelini oluşturan kavramların öğrenilmesi oldukça önemlidir. Buradan yola çıkılarak, bu çalışmada, DOT yaklaşımının temel kavramlarının açıklanması ve bu kavramlar çerçevesinde “Masal Terapi” kitabında yer alan masallar ile bu masalların verdiği mesajların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla DOT yaklaşımında yer alan temel kavramlar (duygu, duygu koçluğu, duygusal zekâ, duygusal şema, duygu türleri) ve duygu değişim ilkeleri (duygusal farkındalık, duygusal dışavurum, duygu düzenleme, duygu yansıtma, duygunun dönüştürülmesi, düzeltici duygusal deneyim) açıklanmış ve “Masal Terapi” kitabından bazı masallar bu konularla ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak, kitapta yer alan masalların DOT kavramlarıyla ilişkili olduğu ve psikoterapistlerin DOT sürecinde anlatılardan faydalanabileceği gözlemlenmiştir.