Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Variables Affecting the Math Achievement of Resilient Students at School and Student Level

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.43, sa.194, ss.111-129, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Self-Assessment of Principals Based on Leadership in Complexity

EDUCATIONAL LEADERSHIP AND ADMINISTRATION: CONCEPTS, METHODOLOGIES, TOOLS, AND APPLICATIONS, ss.978-991, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PISA 2012 Results: The Effects of Principal Leadership and School Autonomy on Students' Performance

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.32, sa.4, ss.939-959, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gender Disparity in Turkish Higher Education

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.2499-2504, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

What Makes a Difference For Resilient Students in Turkey?

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.64, ss.91-108, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hacettepe Üniversitesi Mezun İzleme Araştırması

Yükseköğretim ve Bilim, cilt.5, ss.1-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki PISA örneği

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD), cilt.4, ss.207-218, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Trends in Higher Education in Turkey

1st International Higher Education Studies Conference (IHEC), 14 - 16 Ekim 2015 identifier identifier identifier

Priorities of Erasmus Students

2nd International Eurasian Educational Research Congress, 8 - 10 Haziran 2015

BECOMING TEACHER WHO AND WHY

Policies and Issues on Teacher Education-ISPITE 2015, 30 Nisan - 02 Mayıs 2015 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Autonomy in Higher Education

Chaos, Complexity and Leadership 2016, Şefika Şule Erçetin, Editör, Springer Publishing, ss.463-476, 2018