Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of Differential Item Functioning on Test Equating

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.5, pp.1229-1246, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Değişen madde fonksiyonunun belirlemesindekullanılan farklı yöntemlerin karşılaştırılması bir simülasyon çalışması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.273-281, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Drawing a Sample with Desired Properties from Population in R Package “drawsample”

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, vol.11, no.4, pp.405-429, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigation of Measurement Invariance of Science Motivation and Self-Efficacy Model: PISA 2015 Turkey Sample

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.7, no.2, pp.207-222, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

An Investigation of Item Bias of English Test: The Case of 2016 Year Undergraduate Placement Exam in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.6, no.1, pp.48-62, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

The Effect of Background Variables on Gender Related Differential Item Functioning

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.8, no.4, pp.373-390, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigating the Factors Affecting Turkish Students' PISA 2012 Mathematics Achievement Using Hierarchical Linear Modeling

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, no.3, pp.544-559, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Lise Öğrencilerinin Demokratik Okul Kültürü Algılarının Incelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.21, pp.247-270, 2015 (Other Refereed National Journals)

Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi

İklöğretim Online, vol.14, pp.438-448, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Analysis Of Attitude Items In PISA2009 Student Questionnaire In Terms Of Differential Item Functioning Based On Culture

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.5, no.1, pp.72-87, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier

PISA2009 Öğrenci Anketi Tutum Maddelerinin Kültüre Göre Değişen Madde Fonksiyonu Açısından Incelenmesi

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.5, pp.72-87, 2014 (Other Refereed National Journals)

PISA 2006 Öğrenci Anketinde Yer Alan Maddelerin Değişen Madde Fonksiyonu Açısından Incelenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.45, pp.77-96, 2012 (Other Refereed National Journals)

The development of research self efficacy scale

Cypriot Journal of EducationalSciences, vol.1, pp.22-29, 2011 (Non-Refreed Journal) identifier

Examination of the Scope Validity of the 7th Grade Maths Sub-Test in Leveling Exam

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.1, no.1, pp.37-43, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Seviye belirleme sınavı 7 sınıf matematik alt testinin kapsam geçerliğinin incelenmesi

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.1, pp.37-43, 2010 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

R YAZILIMININ TEMELLERİ

in: R İLE VERİ ANALİZİ VE PSİKOMETRİ UYGULAMALARI, , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-17, 2020

VERİ DÜZENLEME

in: R İLE VERİ ANALİZİ VE PSİKOMETRİ UYGULAMALARI, , Editor, Pegem Akademi, pp.92-136, 2020

VERİ OKUMA VE YAZMA

in: R İLE VERİ ANALİZİ VE PSİKOMETRİ UYGULAMALARI, , Editor, Pegem Akademi, pp.65-88, 2020

VERİ YAPILARI I

in: R İLE VERİ ANALİZİ VE PSİKOMETRİ UYGULAMALARI, , Editor, Pegem Akademi, pp.19-41, 2020

VERİ YAPILARI II

in: R İLE VERİ ANALİZİ VE PSİKOMETRİ UYGULAMALARI, , Editor, Pegem Akademi, pp.43-63, 2020

Veri Düzenleme

in: R ile Veri Analizi ve Psikometri Uygulamaları, , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.92-136, 2020

in: Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Neşe GÜLER, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, 2016

Normal Dağılım

in: Sosyal Bilimler için İstatistik, Neşe Güler, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.128-154, 2016

Bölüm 5 Çoklu Regresyon

in: Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel Yayınevi, pp.117-196, 2015