Değişen madde fonksiyonunun belirlemesindekullanılan farklı yöntemlerin karşılaştırılması bir simülasyon çalışması


ATALAY KABASAKAL K. , GÖK B. , KELECİOĞLU H. , NİHAN a.

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.273-281, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education
  • Page Numbers: pp.273-281

Abstract

The primary purpose of this research is to compare and evaluate the effectiveness of observed score methods -Mantel-Haenszel, logistic regression- and latent score methods –IRT-LR, SIBTEST- which used to determine DIF under variety conditions. These methods were compared by simulation study. Sample sizes, ability distribution, proportion of items with DIF were considered for data simulation conditions. Results of this research revealed that latent score methods were more sensitive and effective in determining items with DIF rather than observed score methods. Latent score methods were more liberal and observed score methods were more conservative in identifying items with DIF. As a result, MH, SIBTEST and IRT-LR methods present consistent result in determining uniform DIF in all conditions. Furthermore, consistent results were found in identifying non-uniform DIF with LR, SIBTEST and IRT-LR methods.

Bu araştırmanın amacı değişen madde fonksiyonunun (DMF) belirlenmesinde kullanılan gözlenen puan yöntemlerinden Mantel-Haenszel ve lojistik regresyon yöntemleri ile örtük puan yöntemlerinden MTK-OO ve SIBTEST yöntemlerinin karşılaştırılmasıdır. Yöntemlerin karşılaştırılması simulasyon çalışmasıyla yapılmıştır. Simulasyon koşulları örneklem büyüklüğü, yetenek dağılımı ve testteki DMF’li madde oranıdır. Araştırmada kullanılan örtük puan yöntemlerinin gözlenen puan yöntemlerine göre DMF’li maddeleri belirlemede daha duyarlı ve etkili olduğu görülmüştür. Araştırmada, LR’nin diğer yöntemlere göre DMF belirleme oranının daha düşük olduğu, MTK-OO’nun ise daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Tek biçimli DMF’yi belirlemede MH, SIBTEST ve MTK-OO yöntemleri; tek biçimli olmayan DMF’yi belirlemede ise LR, SIBTEST ve MTK-OO yöntemleri birbiriyle uyumlu sonuçlar vermiştir.