Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Usages of Europe in Turkish Foreign Policy towards the Middle East

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, cilt.16, sa.1, ss.47-67, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkey's neighborhood policy: An emerging complex interdependence?

Insight Turkey, cilt.13, sa.1, ss.89-108, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reconsidering Power in International Relations

CHINESE POLITICAL SCIENCE REVIEW, cilt.5, sa.3, ss.332-354, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparative Thinking onEmpirical and Theoretical Analysis of Power in International Relations

1. Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarihten Günümüze Türkiye Hollanda İlişkileri

Mavi Elma: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Örmeci O., Işıksal H., Editör, Gazi Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.651-676, 2016

Diğer Yayınlar