Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yapay Zekâ Stratejilerinin Karşılaştırılması


Renda K. K.

“Ekonomik, Siyasal, Sosyal, Tarihsel, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye – Avrupa İlişkileri, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2021, pp.33-34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-34
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Siber güvenlik ve yapay zekâ üzerine teknolojik gelişmelerin

çok hızlı şekilde gündelik hayatlara etki etmeye başlamasıyla

hem devletlerin hem de uluslararası örgütlerin yeni teknolojik

gelişmeleri düzenleme ihtiyaçları ortaya çıktı. Dördüncü sanayi

devrimi olarak adlandırılan süreç otonom dijital cihazları,

robotlaşan üretim sistemlerini ve nesnelerin internetini

içermektedir. Hiper bağlanabilirliğin kaçınılmaz olduğu yeni

dijitalleşme sürecinin merkezinde yapay zekâ teknolojileri

bulunmaktadır. Yeni teknolojik gelişmelerin uzağında kalmamak

bilakis yeni teknolojileri üreten ülkeler arasında yer alabilmek

adına yapay zekâ stratejileri belirlemek ve bunları hayata

geçirecek politikaları üretmek dördüncü ve hatta beşinci sanayi

devrimlerini kaçırmamak açısından devletler için önem arz

etmektedir. Bu bağlamda, bu bildirinin odak noktası Avrupa

Birliği (AB)’nin yapay zekâ stratejisi ile Türkiye’nin ulusal yapay

zekâ stratejileridir. Bu bildirinin sorunsalı AB’nin ve Türkiye’nin

yapay zekâ stratejilerinde benzerlikler olup olmadığıdır. Her iki

stratejideki benzerlikler ve farklılıklar üç ana başlıkta incelenecektir.

Bunların ilki araştırma ve geliştirme faaliyetleridir. Araştırma ve

geliştirme faaliyetlerine ayrılan bütçeler, gerçekleştirilen projeler

ve bunların çıktıları üzerinde durulacaktır. İkinci olarak, yapay

zekânın kullanım alanları ve buna bağlı olarak stratejik çıkarlar

ile yapay zekâ teknolojisinin nasıl bağdaştırıldığı tartışılacaktır.

Son olarak ise yapay zekânın etik kullanımı için kabul edilmiş

ilkelerin neler olduğuna değinilecektir. Böylece AB’nin ve

Türkiye’nin stratejilerinin teknolojik, stratejik ve normatif boyutları

değerlendirilmiş olacak, benzerlikler ve farklılıklar ortaya

konacaktır.