Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Child poverty and regional disparities in Turkey

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.55, no.2, pp.140-151, 2013 (SCI-Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Menarcheal age in Turkey: Secular trend and socio-demographic correlates

ANNALS OF HUMAN BIOLOGY, vol.38, no.3, pp.345-353, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

The Turkey National Maternal Mortality Study

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.14, no.1, pp.75-82, 2009 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Prevalence and sociodemographic correlates of consanguineous marriages in Turkey

JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE, vol.40, no.1, pp.137-148, 2008 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

A closer look at traditional contraceptive use in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.9, no.4, pp.221-244, 2004 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Increased Cesarean section rates in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.8, no.1, pp.1-10, 2003 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Determinants of contraceptive use and method choice in Turkey

JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE, vol.32, no.3, pp.329-342, 2000 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Yaşlı Göçünün Büyüklüğünün ve Yönünün Değişimi

Senex Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, vol.2, pp.19-37, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

An application of working life tables for males in Turkey 1980 2000

Nüfusbilim Dergisi, vol.30, pp.55-79, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Evlilik Döngüsü Evlenme Boşanma Yeniden Evlenme

Kadın/Woman 2000, vol.13, pp.93-127, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Internal Migration and Fertility in Turkey Kaplan Meier Survival Analysis

International Journal of Population Research, vol.2012, pp.1-11, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye de beş yaş altındaki çocukların nüfusa kayıt olma durumları 1993 2008

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.53, pp.114-121, 2010 (Scopus)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Potential Novel Organ at Risk: Vitreous Humour

62nd Annual Meeting of the American-Society-for-Radiation-Oncology (ASTRO), ELECTR NETWORK, 25 - 28 October 2020, vol.108 identifier

The Family Formation Process among Couples Having Children with Assisted Reproductive Techniques in Turkey

5th European Congress of Family Science, Viyana, Austria, 9 - 11 November 2017, pp.17

The Population Projections under Different Sex Ratio atBirth Scenarios in Azerbaijan

4th SMTDA International Conference and Demographics Workshop, Valletta, Malta, 1 - 04 June 2016

Türkiye'de Çocuk Yoksulluğunda Bölgesel Farklılıklar

Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, Ankara, Turkey, 5 - 06 November 2015

Türkiye'nin Etnik Demografisi

Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, Ankara, Turkey, 5 - 16 November 2015

Books & Book Chapters

Türkiye’de İmam Nikâhı Yaygınlığının Evlilik Kuşaklarına Göre Değişimi: Hayat Tablosu Analizi

in: Emek, Beden, Aile: Türkiye’de Kadınlık Halleri, Acar, T. ve Özar Ş., Editor, Metis, İstanbul, pp.140-158, 2021

The Impact of Conflict-Induced Migration on Family Structure of Syrian Refugees in Turkey: A Comparative Analysis of Pre-Conflict and Post-Conflict Periods, 2006-2018

in: Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challanges, Alanur Çavlin, Editor, Routledge, New York, pp.29-46, 2020 Sustainable Development

Timing of Reproductive Events Among Host Community and Syrian Refugee Women in Turkey: An Event History Analysis from Menarche to Menopause

in: Syrian Refugees in Turkey:A Demographic Profile and Linked Social Challenges, Alanur Çavlin, Editor, Routledge, New York, pp.49-67, 2020 Sustainable Development

The Family Formation Process among Couples Having Children with Asissted Reproductive Techniques in Turkey

in: Familie-Bildung-Migration, Olaf Kapella, Norbert Schneider, Harald Rost, Editor, Verlag Barbara Budrich, Berlin, pp.51-62, 2018

Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yabancılara ilişkin mevcut verinin analizi

in: Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yabancıların profili ve yaşam koşulları, , Editor, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.39-70, 2017

KONU, AMAÇ VE YÖNTEM

in: TÜRKİYE DE YASAL OLARAK İKAMET EDEN YABANCILARIN PROFİLİ VE YAŞAM KOŞULLARI, , Editor, ELMA TEKNİK BASIM, Ankara, pp.17-38, 2017

Konu, Kapsam ve Amaç

in: Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, , Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.17-24, 2017 Sustainable Development

Sonuçlar ve Öneriler

in: Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yabancıların profili ve yaşam koşulları, , Editor, Elma Teknik, Ankara, pp.201-216, 2017

Uluslararası koruma başvuru ve statüsü sahibi kişilerin geleceğe yönelik planları

in: Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, , Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.115-122, 2017

Sonuç ve Öneriler

in: Türkiye’de Afganistan uyruklu uluslararası koruma başvurusu ve statüsü sahipleri üzerine analiz: Türkiye’ye geliş sebepleri, Türkiye’de kalışları, gelecek planları ve amaçları, , Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.127-144, 2017

Konu, Kapsam ve Amaç

in: Türkiye’de Afganistan uyruklu uluslararası koruma başvurusu ve statüsü sahipleri üzerine analiz: Türkiye’ye geliş sebepleri, Türkiye’de kalışları, gelecek planları ve amaçları, , Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.9-26, 2017

Demography of Ethnicity in Turkey

in: The International Handbook of the Demography of Race and Ethnicity, Rogelio Sáenz David G. Embrick Néstor P. Rodríguez, Editor, Springer, Londrina, pp.483-502, 2015 identifier

Düşükler ve Ölü Doğumlar

in: 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, , Editor, Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, pp.95-104, 2014

Avoidable Factors Contributing to Maternal Deaths in Turkey

in: Mortality in an International Perspective, , Editor, Springer, 2014

Hanehalkı Nüfusu ve Konut Özellikleri

in: 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, , Editor, Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, pp.17-42, 2014

Bölüm 7: Türkiye’de Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Aile Yapısının Yaşam Kalitesine Etkisi

in: Türkiye de Doğurganlık Üreme Sağlığı ve Yaşlılık, , Editor, Hacettepe Üniversiteleri Hastaneleri Basımevi, 2010

Demografik Geçiş Sürecinde Türkiye: Dün, Bugün ve Yarın

in: Sosyoloji Yazıları 3, , Editor, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 2010