Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EXAMINATION OF TEACHING APPLICATIONS IN TERMS OF SCHOOL AND UNIVERSITY COOPERATION: CHEMISTRY EDUCATION EXAMPLE

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.167-176, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmen adaylarını kimya laboratuvar uygulamaları ile öğretmenlik mesleğine hazırlama

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.534-550, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimya Laboratuvarında Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına ve Epistemolojik İnançlarına Etkisi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.18, ss.125-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Öğrenme Stratejilerine Etkisi

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.163-177, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sorgulamaya dayalı laboratuvar etkinliklerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

İlköğretim Online, cilt.15, ss.443-468, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hacettepe Üniversitesi Staj Alan Uygulaması Alan Çalışması Derslerinin Durum Değerlendirmesi

Hacettepe Üniversitesi I.Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015

The effect of matching learning styles with teaching styles on success

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.854-858 identifier identifier