Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1981 - 1984 Doktora

    Justus-Liebig Universitaet Giessen, Landwirtschatliche Fakultaet, Almanya

Yaptığı Tezler

  • 2014 Yüksek Lisans

    Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Çözeltiler Konusunda Öğrenci Başarısına Ve Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi

    Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü