Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

EXAMINATION OF TEACHING APPLICATIONS IN TERMS OF SCHOOL AND UNIVERSITY COOPERATION: CHEMISTRY EDUCATION EXAMPLE

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.167-176, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM YAZMA ARACI YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRMELERİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.1240-1257, 2020 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarını kimya laboratuvar uygulamaları ile öğretmenlik mesleğine hazırlama

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, pp.534-550, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Inquiry-Based Laboratory Applications on Students’ Motivation and Learning Strategies

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.2, pp.163-177, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sorgulamaya dayalı laboratuvar etkinliklerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

İlköğretim Online, vol.15, pp.443-468, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Außerschulische Lernorte (Aslo) im Chemieunterricht:Museen Als Beispiel.

Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, GDCP 2019, 09 September 2019 - 12 September 2020

Hacettepe Üniversitesi Staj Alan Uygulaması Alan Çalışması Derslerinin Durum Değerlendirmesi

Hacettepe Üniversitesi I.Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2015

The effect of matching learning styles with teaching styles on success

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.854-858 identifier identifier

Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16-18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Ankara., Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.707