Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The influence of ohmic back contacts on the properties of a-Si : H Schottky diodes

SOLID-STATE ELECTRONICS, cilt.51, ss.381-386, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Steady-state and transient photoconductivity in hydrogenated amorphous silicon nitride films

SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, cilt.80, ss.209-216, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optical transmission measurements on glow-discharge amorphous silicon nitride films

Turkish Journal of Physics, cilt.25, ss.215-222, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

The temperature dependence of dark conductivity in hydrogenated amorphous SiNx films

Turkish Journal of Physics, cilt.25, ss.223-227, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Vacuum Cryostat's pressure dependent dark conductivity measurements on a-Si:H and a-SiN:H films

Turkish Journal of Physics, cilt.25, ss.265-269, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Numerical Study on Determination of the Optimal Hole Diameter and Pitch Value for the Unglazed Transpired Solar Collectors

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, ss.163-168, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yeni Ürün Geliştirmede Proje Uygulama Süresi

Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.142-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE PROJE UYGULAMA SÜRECİ

MESLEKİ BİLİÖLER DERGİSİ, cilt.6, ss.142-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Duvarı Sisteminin Çalışma Prensibi ve Türkiye deki Uygulanabilirliği

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri DergisiPart:C, Tasarım Ve Teknoloji, cilt.3, ss.525-533, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endüstriyel Simbiyoz Ve Ülkemiz Enerji Sektöründeki Önemi

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS 2018, 24 - 29 Nisan 2018

Güneş Takip Sistemleri İçin Yazılım Geliştirilmesi

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS 2018, 24 - 29 Nisan 2018

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ PROBLEMLERİ

ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017

A NUMERICAL STUDY ON DETERMINATION OF THE OPTIMAL HOLE DIAMETER AND PITCH VALUE FOR THE UNGLAZED TRANSPIRED SOLAR COLLECTORS

Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS’2017), Düzce, TÜRKİYE, Düzce, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2017

İşletmelerin, Meslek Yüksekokullarının Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı Mezunlarına Bakış Açısı ve Beklentileri

6th International Vocational Schools Symposium (UMYOS 6), Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.31-34

Mesleki Eğitimde Temel ve Teorik Bilginin Önemi

26. Ulusulararası Eğiim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.473-475