Araştırma Alanları

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  • Enerji

  • Yenilenebilir Enerji

  • Fizik

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

  • Bulk malzemenin elektronik yapısı

  • Temel Bilimler

  • Mühendislik ve Teknoloji