Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.30, ss.270-287, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Singapur ve Finlandiya'nın Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sistemleri

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), cilt.8, sa.4, ss.126-140, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.104-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel Eğitimde Görev Yapan Öğretmenlerin Davranışsal-Öğretimsel Sınıf Yönetim Algılarının İncelenmesi

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, cilt.6, sa.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel Eğitimde Görev Yapan Öğretmenlerin Yetkinlik Algılarının İncelenmesi

Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counseling, cilt.6, sa.1, ss.35-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Uygulama Modeli Olarak Sınıf İçi Kurallar İle Yaşama Yönelik Değerler Kazandırma

Turkish Studies, cilt.11, sa.19, ss.215-228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf Öğretmenlerinin Kültürlerarası Öğretmenlik Yeterliklerine İlişkin Deneyimleri

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.241-249 Creative Commons License

The Metaphors to Determine that Adults Have Developed About Lifelong Learning

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, BÜKREŞ, Romanya, 5 - 07 Eylül 2018

Migrant Children, Inclusive Education and Elementary Education Skills

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Milan, İtalya, 25 Temmuz 2018

Temel Eğitimde Görev Yapan Öğretmenlerin Yetkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi

16th International Primary Teacher Education Symposium, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Opinions of Instructor Oriented Vocational and Technical Education Teacher Training

2nd. International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Hollanda, 28 - 29 Ekim 2016

Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Okuryazarlıkta Dijital Öğrenme Ortamları

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Teknoloji Kullanımı, Dr. Öğr. Üyesi Yahya Han Erbaş,Dr. Öğr. Üyesi Rahime Filiz Ağmaz, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.25-51, 2020