Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Ebeveyn ve öğretmen algılarına göre covid-19 pandemisinin erken çocukluk dönemine yansımaları: Bir meta-sentez çalışması

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), vol.12, no.2, pp.536-557, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Classroom teachers' views on the physical learning environments of primary schools in Turkey

International Online Journal of Primary Education, vol.10, no.1, pp.180-192, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Classroom Teacher Training Systems in the United States, Japan, Singapore, and Finland

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), vol.8, no.4, pp.126-140, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.30, pp.270-287, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.3, pp.104-118, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, pp.1, 2017 (Other Refereed National Journals)

Temel Eğitimde Görev Yapan Öğretmenlerin Yetkinlik Algılarının İncelenmesi

Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counseling, vol.6, no.1, pp.35-49, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Temel Eğitimde Görev Yapan Öğretmenlerin Davranışsal-Öğretimsel Sınıf Yönetim Algılarının İncelenmesi

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, vol.6, no.3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Uygulama Modeli Olarak Sınıf İçi Kurallar İle Yaşama Yönelik Değerler Kazandırma

Turkish Studies, vol.11, no.19, pp.215-228, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Making Interdisciplinary Connections through Music: A Review of Studies on Learning Through Music in Turkey

19th International Primary Teacher Education Symposium (IPTES-2021), Şanlıurfa, Turkey, 12 - 14 November 2021, vol.0, no.0, pp.1

Sınıf Öğretmenlerinin Kültürlerarası Öğretmenlik Yeterliklerine İlişkin Deneyimleri

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 01 December 2019, pp.241-249 Creative Commons License Sustainable Development

The Metaphors to Determine that Adults Have Developed About Lifelong Learning

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, BÜKREŞ, Romania, 5 - 07 September 2018

Migrant Children, Inclusive Education and Elementary Education Skills

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Milan, Italy, 25 July 2018 Sustainable Development

Temel Eğitimde Görev Yapan Öğretmenlerin Yetkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi

16th International Primary Teacher Education Symposium, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

Opinions of Instructor Oriented Vocational and Technical Education Teacher Training

2nd. International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016

Books & Book Chapters

Almanya Eğitim Sistemi

in: Karşılaştırmalı Eğitim Güncel Veriler ve Eğitim Perspektifleri, Kalyoncuoğlu Semiha,Şahin Mustafa, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.67-91, 2021

Hayat Bilgisi Öğretiminin Geleceği

in: Güncel Yaklaşımlara Dayalı Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, Aslı Gündoğan,Zeynep Kılıç, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.1-23, 2021

Erken Okuryazarlıkta Dijital Öğrenme Ortamları

in: Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Teknoloji Kullanımı, Dr. Öğr. Üyesi Yahya Han Erbaş,Dr. Öğr. Üyesi Rahime Filiz Ağmaz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.25-51, 2020