Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Prediction of Risk Behaviours among Turkish Adolescents

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.42, no.189, pp.137-152, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The satisfaction levels of Hacettepe University outgoing Erasmus students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.33, pp.229-239, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Yurt Dışına Giden Hacettepe Üniversitesi Erasmus Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.33, pp.229-239, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Effective interventions on test anxiety reduction - A meta-analysis

SCHOOL PSYCHOLOGY INTERNATIONAL, vol.24, no.3, pp.313-328, 2003 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Risk Behaviors of High School Students and Causes Thereof: A Qualitative Study

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, no.1, pp.197-217, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Çocuk Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

İlköğretim Online, vol.17, pp.1960-1971, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Adaptation of Teacher - Student Relationship Scale (STRS)

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.7, no.2, pp.407-418, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Developing Perceived Competence Scale (PCS) for Adolescents

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.7, no.1, pp.237-250, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Süpervizyon Modelleri ve Modellere İlişkin Değerlendirmeler

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, pp.305-317, 2014 (Other Refereed National Journals)

Riskli davranışlar ölçeğpinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalılşmaları

International Journal of Social Science, vol.25, pp.125-138, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

High Rates of depressive symptoms among senior high school students prepring for national university entrance examination in Turkey

International Journal of School Disaffection, vol.4, pp.35-44, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Üniversite adaylarında depresyon düzeyleri

Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, vol.12, pp.91-100, 2004 (Other Refereed National Journals)

Psikolojik danışmanların karşılaştıkları etik ikilemler: Bir etik karar verme süreci

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, vol.4, 2004 (Other Refereed National Journals)

Test anxiety in comprehensive exams

Counseling Today, vol.43, pp.37-43, 2001 (Non-Refreed Journal)

Bireylerin dindarlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.45-56, 1996 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’xxde psikolojik danışma hizmetlerinden kimler yararlanmaktadır.

3P Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakaloloji Dergisi, vol.4, pp.20-25, 1996 (Other Refereed National Journals)

Sınav kaygısı ile başaçıkma programının etkililiği

Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, vol.2, pp.36-42, 1994 (Other Refereed National Journals)

Ergen suçluluğunun önlenmesi ve tedavi Yöntemleri

Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.209-215, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilim ve Yaşam

ULOK 2018, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018

International Grup Counseling Practices

American Counseling Association ACA World Congress 2018, Atlanta, United States Of America, 25 - 29 April 2018

Integrating School into Traeatment Plan

NCD Lifespan Global Mental Health Symposium, Baku, Azerbaijan, 26 - 27 March 2018

SİROMA projesi izleme değerlendirme çalışması.

V. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., 26 - 28 October 2017

Sosyal İçerme Öğretim Programlarının Geliştirilmesi Paneli Curriculum Studies in Basic Education

5st International Congress on Curriculum and Instruction [5. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi] ICCI-EPÖK 2017, 26 - 28 September 2017

High Stake Examinations and Foreign Language Anxiety

Uluslararası İtalian Linguistic Landscape, Ankara, Turkey, 9 - 10 March 2017

Prediction of positive youth development by character strengths

2013 World Psychological Coıunselimg and Guidance Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2013, pp.422-424

Prevalence of risk behaviours among high school students

2013 Wold Psychological Counseling and Guidance Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2013, pp.393-394 identifier identifier

Tha adartation of the hope-centered career inventory into Turkish and examination of its psychometric properties

2013 Wold Psychological Counselimg and Guidance Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2013, pp.366367

Technology use in Counselor Education

2013 World Psychological Couınselimg and Guidance, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2013, pp.541-542

The adaptation of youth inventory of Chracter Sterngths and Virtues.

2013 World Psychological Couınselimng and Guidance Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2013, pp.432-434 identifier identifier identifier

The role of ACA in advancing a global möental health agenda

2011 Anuaql Conference and Exposition, New Orleans, United States Of America, 25 - 27 March 2011

Ergenler ve sınav kaygısı

III. Adolesan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 November 2010

Okulda yas ve kayıpla çalışma

III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 December 2010

Psikoılojk danışman yeterlikeri ve süpervizyonu

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 May - 18 June 2010

International Counseling Forum: Envisioning a global mental health agenda

American Counselin Association Anual Conference and Exposition, Pittsburg, United States Of America, 18 - 22 March 2010

Türkiye’xxde gençlik: Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz?

13. Ergen Günleri, Kuşasdası, Aydın, Turkey, 13 - 15 November 2008

The counseling profession and the mental health facilitator (MHF) program for never served

18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professionals (IACAPAP), İstanbul, Turkey, 30 April - 03 May 2008

Öğretmen eğitimi politikası: Olkul aile işbirliğialanında öğretmen yeterlikleri

Uluslararsası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 12 - 14 May 2007

Counselor education and supervision in global perspective

Counselor Education and Supervision (ACES) Conference, Pittsburgh, United States Of America, 19 - 23 October 2005 identifier identifier identifier

Academic benefits from test anxiety reduction programs

113th American Psychological Association World Conference, Washington, United States Of America, 18 - 21 August 2005

Toward mutual understanding of public health and human rights aspects of developmental disabilities in the aftermath of emergencies

World Copngress International Association for the Scientific Study of International Disability (IASSID), Montpellier, France, 2 - 05 July 2004 identifier

Uluslararsı ruh sağlığı ve gelişimsel bozukluklar araştırma eğitim programı

VII. Ulusal Psikolojik Danışlma ve Rehberlikl Kongresi, Malatya, Turkey, 12 - 15 July 2003

Sınav kaygısını azaltma programlarının etkililiği: Bir mata analiz çalışması

VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya, Turkey, 12 - 15 July 2003

Helping children after disaster: Program plans and experineces following the 1999 earthqueks in Turkey

ESTSS Seventh European Conference on Traumatic Stress, Edinburgh, İSKOÇYA, 1 - 03 March 2001

Is leadership style related to Type A / Type B Behavior?

23rd. International Congress of Applied Psychology, Madrid, Spain, 1 - 03 June 1994

İlköğretim müfettiş adaylarının iş doyumu düzeyleri

I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 1994, pp.697-706

İnsan kaynaklarını geliştirme alanında psikolojik danışmanların rolleri

II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 15 - 18 October 1993

Books & Book Chapters

Psikosyal Gelişim

in: Eğitim Psikolojisi, Yaşar Özbay, Serdar Erkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.101-130, 2012

HIV/AIDS Education in Turkey

in: Education as a Humanitarian Response: Education and HIV/AIDA, N. A. Biggs, Editor, Continuum Press, Londrina, pp.147-157, 2011

Mental Health Care in Turkey

in: Disabilitiers: Insights from Across Fields and Around the World., C.A. Marshall, E. Kendall, M. E. Banks, R. M. S. Gover, Editor, Praeger Publishers, New-York, pp.256-271, 2009

Sınav Kaygısı İle Başaçıkma Programının Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeylerine Etkisi

in: Deneysel Olarak Sınanmış Grupğla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları, Serdar Erkan, Alim Kaya, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.283-304, 2008

Travmatik Yaşantılar ve Çocuk

in: Anne Baba Eğitimi, Ayşe Sibel Türküm, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.167-186, 2007