Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Renal effects of long-term lithium therapy, revisited

HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A follow-up study of metabolic syndrome in schizophrenia

European Archives Of Psychiatry And Clinical Neuroscience, vol.270, pp.611-618, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Weight Loss Associated with Clozapine: A Case Report

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.31, no.2, pp.143-145, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Quetiapine Treatment for Self-Mutilation in Chorea-Acanthocytosis A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.35, no.2, pp.208-209, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Quetiapine Treatment for Self Mutilation in Neuroacanthocytosis A Case Report

Journal of Clinical Psychopharmacology, vol.35, pp.208-209, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A case of clozapine intoxication presenting with atypical NMS symptoms

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, vol.17, no.5, pp.819-821, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Exome sequence analysis of Finnish patients with clozapine induced agranulocytosis

Molecular Psychiatry, vol.19, pp.403-405, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

A case of clozapine intoxication presenting with atypical NMS symptoms

International Journal of Neuropsychopharmacology, vol.17, pp.819-821, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Escitalopram-induced Parkinsonism.

General hospital psychiatry, vol.36, no.1, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Escitalopram induced Parkinsonism

General Hospital Psychiatry, vol.36, pp.126, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

[The mechanisms of action of antipsychotic drugs: is atypicality superior in schizophrenia treatment?].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.18, no.4, pp.364-74, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Clozapine alone versus clozapine and risperidone for refractory schizophrenia

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, vol.354, no.17, pp.1846-1847, 2006 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Obsessive-compulsive symptoms in clozapine-treated schizophrenic patients

PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, vol.59, no.2, pp.219-222, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Venous thromboembolism and escitalopram

GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY, vol.26, no.6, pp.481-483, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Venous thromboembolism and escitalopram

General Hospital psychiatry, vol.26, pp.481-483, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Severe hyperglycemia associated with electroconvulsive therapy

Journal of Endocrinological Investigation, vol.27, pp.615, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Re Examination of the Characteristics of the Deficit Schizophrenia Patients

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, vol.253, pp.221-227, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Reexamination of the characteristics of the deficit schizophrenia patients

EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE, vol.253, no.5, pp.221-227, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Venous Thromboembolism and Clozapine An Association Unresolved

General Hospital Psychiatry, vol.25, pp.59-60, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

[A review on augmentation of clozapine treatment].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.13, no.1, pp.65-77, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Atipik Antipsikotiklere Bağlı Glukoz Metabolizması Bozuklukları

Türk Psikiyatri Dergisi, vol.12, pp.225-232, 2001 (Journal Indexed in SSCI)

Response Negative Symptoms Redux

Neuropsychopharmacology, vol.22, pp.662-664, 2000 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Early relapse of psychotic symptoms after an initial response to olanzapine

ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA, vol.100, no.4, pp.312-314, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Ketoacidosis as a side effect of clozapine A case report

ACTA PSYCHİATRİCA SCANDİNAVİCA, vol.93, pp.217-218, 1998 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Psikofarmakolojik tedavilerin bilişsel işlevler üzerine etkisi

Psikiyatride Güncel, vol.7, 2017 (Other Refereed National Journals)

VAK A Şizofreni

Türkiye Kinikleri, vol.1, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Kardiyovasküler Hastalıklarda Cinsel İşlev Bozukluklarına Psikiyatrik Yaklaşım

Türk Kardiyoloji Seminerleri, vol.12, pp.169-180, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Antipsikotiklerin Kardiyak Yan Etkileri

Psikiyatride Güncel, vol.1, pp.251-265, 2011 (Other Refereed National Journals)

Koroner Yoğun Bakımda Deliriyum

Türk Kardiyoloji Seminerleri, vol.9, pp.85-93, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Şizofreni Tedavisi ve Antipsikotik İlaçlar

Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.49-56, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Combining Antipsychotics Is There Evidence for Efficacy

Psychiatric Times, vol.17, pp.25-34, 2000 (Non-Refreed Journal)

Yeni Kuşak Antidepresanlar

Hacettepe Tıp Dergisi, vol.31, pp.353-361, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Negative Symptoms An Overview of the Concept and Response to Antipsychotic Drug Treatment

Türkiye’de Psikiyatri, vol.1, pp.59-71, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF LIFE SKILLS TRAINING ON FUNCTIONING IN SCHIZOPHRENIA: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

Congress of the Schizophrenia-International-Research-Society (SRIS), Florence, Italy, 4 - 08 April 2020, vol.46 identifier

Şizofreni Tedavisinde Üç Aylık Paliperidon Palmitat Tedavisi

10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2018

İlerleyici kas gevşeme eğitiminin anksiyete ve depresyon bulgularına etkisi

Uluslararası Kapanış Kongresi ”Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, 31 May - 30 June 2017

Uzun Etkili Antipsikotiklerin Erken Dönem Şizofreni Tedavisinde Kullanımı

1. Psikiyatri Zirvesi ve 8. Ulusal Anksiyete Kongresi, Turkey, 2 - 06 March 2016

What would be the next step if clozapine is not sufficient

7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 15 - 19 April 2015

Klozapin ve elektrokonvülsif tedavi birlikte kullanılan olguların gözden geçirilmesi

18. TPD YıllıkToplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.23

Clozapine-induced agranulocytosis in monozygotic twins and association with multidrug resistance gene MDR1 polymorphisms

23rd Congress Meeting of European-College-of-Neuropsychopharmacology, Amsterdam, Netherlands, 28 August - 01 September 2010, vol.20 identifier

Genetic predictors of cognitive function and response to treatment in schizophrenia

19th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, Paris, France, 16 - 20 September 2006, vol.16 identifier

The occurence of obsessive compulsive symptoms in clozapine treated schizophrenic patients: Relationship with other clinical features

16th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, PRAGUE, Czech Republic, 20 - 24 September 2003, vol.13 identifier

Books & Book Chapters

Şizofrenide elektrokonvulzif tedavi ve diğer beyin uyarımı tedavileri

in: Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı TPD Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Esen Danacı A,Böke Ö,Saka MC,Erol A,Ulusoy Kaymak S, Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, pp.503-523, 2021

Şizofrenide Tedaviye Direnç

in: Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı. TPD Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar., Esen Danacı A,Böke Ö,Saka MC,Erol A, Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, pp.524-550, 2021

Sanrılı Bozukluk

in: Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı. TPD Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar., Esen Danacı A,Böke Ö,Saka MC,Erol A,Ulusoy Kaymak S, Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, pp.224-241, 2021

Şizofreni: Kavramın Tarihçesi, Epidemiyoloji, Klinik Özellikler ve Seyir

in: Temel ve Klinik Psikiyatri Kitabı, Karamustafalıoğlu Mustafa, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.201-215, 2018

Şizofrenide elektrokonvulzif tedavi ve diğer beyin uyarımı tedavileri

in: Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar :Temel Kitap, Esen-Danacı A, Böke Ö, Saka MC, Erol A, Ulusoy Kaymak S, Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, pp.473-493, 2018

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Psikoloji ve Psikiyatrinin Yeri

in: Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, AYHAN Ali, BOZDAĞ Gürkan, DEREN Özgür, ESİNLER İbrahim, HARMANLI Özgür, ÖNDEROĞLU Lütfü S., ÖZYÜNCÜ Özgür, SALMAN M. Coşkun, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.61-80, 2014