Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neck Muscle Stiffness in Participants With and Without Chronic Neck Pain: A Shear-Wave Elastography Study

JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS, cilt.41, sa.7, ss.580-588, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fizyoterapi bölümünde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırılması.

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, cilt.52, ss.221, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A comparison of results of 3-dimensional gait analysis and observational gait analysis in patients with knee osteoarthritis

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.49, sa.2, ss.151-159, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of severity of osteoarthritis on the temporospatial gait parameters in patients with knee osteoarthritis

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.48, sa.6, ss.635-641, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of muscular strength and endurance on technical skill in professional figure skaters

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.20, sa.2, ss.85-90, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

COMPARISON OF BALANCE AND GAIT IN VISUALLY OR HEARING IMPAIRED CHILDREN

PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, cilt.111, sa.1, ss.71-80, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EFFECTS OF EXERCISE TRAINING ON PAIN, SPINAL MOBILITY, LORDOSIS AND KYPHOSIS ANGLE IN OSTEOPOROSIS: A PILOT STUDY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.13, sa.2, ss.117-124, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of group exercise on postmenopausal osteoporosis and osteopenia

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.43, sa.4, ss.343-350, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is there any difference in joint position sense among different knee angles?

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.20, sa.1, ss.47-51, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Asemptomatik adölesan voleybolcularda üst/alt trapez kası kuvvet oranlarının incelenmesi: pilot çalışma

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, cilt.1, sa.6, ss.55-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları

Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Uygulamaları ve Mesleklerarası Eğitim Özel Sayısı, cilt.2, ss.104-110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TIP ÖĞRENCİLERİNDE FİZYOTERAPİ MESLEĞİ FARKINDALIĞI:BİR MÜFREDAT ÇALIŞMASI

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.22-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme CA sonrası T7 vertebra metastazı olan hastanın rehabilitasyon sonuçları Olgu sunumu

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.26, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Bilimlerinde Hasta Güvenliği ve Meslekler arası İşbirliği Eğitiminde Fizyoterapi Mesleği Farkındalığı Swot Analizi

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, cilt.2, ss.1-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF KNEE OSTEOARTHRITIS SEVERITY ON KINEMATIC GAIT PARAMETERS

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.25, sa.3, ss.100-106, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diz Osteoartrit Şiddetinin Yürüyüşün Kinematik Parametreleri Üzerine Etkileri

FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON, cilt.25, sa.3, ss.100-106, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Relationship between performance of triple jumping and reaction time and agility of ice skaters

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.21, sa.2, ss.75-80, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of the effects of proprioceptive neuromuscular facilitation techniques and weight training in patients with neuromuscular diseases

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.18, sa.2, ss.65-71, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meni̇sküs Yaralanmasina Sebep Olan Faktörleri̇n incelenmesi̇

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.1029

MENİSKÜS YARALANMASINA SEBEP OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

1. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Menisküs Yaralanmasına Sebep Olan Faktörlerin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Does Knee Pain Effect Proprioception in Patellofemoral Pain Syndrome Pain Practise

Special Issue 8th World Congress of the World Istitute of Pain (WIP), 20 - 23 Mayıs 2016, cilt.16, ss.86

DOES KNEE PAIN EFFECT PROPRIOCEPTION IN PATELLOFEMORAL PAIN SYNDROME

8th World Congress of the World Institute of Pain, 20 - 23 Mayıs 2016

Hasta Güvenliği ve Meslekler Arası İşbirliği Seçmeli Dersinde Öğrenci Memnuniyeti

III.Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

Meme CA sonrası T7 vertebra metastazı olan hastanın rehabilitasyon sonuçları Olgu sunumu

5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 Mayıs 2015, cilt.26, ss.119

Patient Safety and Interproffesional Collaboration Course A Pilot Study from Turkey

5th UASOM Research and Innovations in Medical Education, Birmingham/Alabama, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 18 Eylül 2015

Hasta Güvenliği ve Meslekler arası İşbirliği Eğitiminde Fizyoterapi Mesleği farkındalığı Pilot çalışma

XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, cilt.48, ss.320

Kitap & Kitap Bölümleri

Physical Activity and Exercise In Orthopedic Problems

Physical Activity Guide For Adults With Chronic Diseases, Güven GS, Öz ŞG, Ergun N, Editör, Ministry of Health Publication, ss.199-220, 2019

Bağ Yaralanmalarında Rehabilitasyon

Alt Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Volga BAYRAKCI TUNAY,Zafer ERDEN,Cemil YILDIZ, Editör, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, ss.139-154, 2017

Sağlıklı Yaşlanma ve Egzersiz

Grafik Sanatlar Basım Tasarım Ltd. Şti, Ankara, 2004