Alt ekstremitede periferik sinir lezyonu nedeniyle tendon transferi yapılan hastanın rehabilitasyon sonuc ları Olgu Sunumu


KARAMAN A., ATEŞ NUMANOĞLU E., ARIK A., COŞKUN G., ERDEN Z., CAN F.

5. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes