Diz osteoartrit şiddetinin yürüyüşün kinematik parametreleri üzerine etkileri


TAŞ S., BAKİ A., ERDOĞANOĞLU Y., AKBAŞ E., KINIKLI G. İ., ERDEN Z., ...More

FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.25, no.3, pp.100-106, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.7603/s40680-014-0016-7
  • Journal Name: FIZYOTERAPI REHABILITASYON
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.100-106
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The aim of this study was to investigate gait differences via 3-D gait analysis system through osteoarthritis progression in patients with knee osteoarthritis and compare the results with healthy individuals.

Methods: According to Kellgren-Lawrence radiologic classification Grade I-II and III, a total of 45 patients (mean age: 54.02±6.58 years) with (aged between 41-65 years) bilateral knee osteoarthritis (female:36, male:9) and 14 (aged between 48-61 years) healthy individuals (mean age: 53.21±4.42 years; female:12, male:2) participated in the study. Gait analysis was performed via Vicon Gait Analysis System consisted of 6 infrared cameras and 2 force plat- forms.

Results: Knee flexion during swing phase and total knee flexion range of motion param- eters were statistically lower in Grade II and III groups than the controls (p<0.008). Gait speed parameter was significantly slower in patients with Grade III group than Grade I and control groups. In addition, gait speed parameter was lower in Grade II than control groups (p<0.008). There was significant decrease in stride length parameter in Grade III group com- pared to Grade I and control groups (p<0.001).

Discussion: Distinctive kinematic changes were decrease in knee flexion angle during swing phase, gait speed and stride length parameters in patients with knee osteoarthritis. These variations were obvious accompanying with the severity of osteoarthritis. The possible rea- son for decrease in knee flexion angle during swing phase was thought decrease in gait speed. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diz osteoartritli bireylerin yürüyüşünde, hastalığın progresyo- nu içerisinde meydana gelen değişikliklerin 3-boyutlu yürüme analizi sistemleri ile araştırılıp sağlıklı bireylerle karşılaştırılmasıydı.

Yöntemler: Çalışma gruplarına, Kellgren-Lawrence radyolojik skalasına göre Evre I-II ve III bilateral diz osteoartrit tanısı olan 41-65 yaşları arasında (54.02±6.58) toplam 45 birey (36 kadın, 9 erkek), sağlıklı kontrol grubuna 48-61 yaşları arasında (53.21±4.42) 14 sağlıklı birey (12 kadın, 2 erkek) dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin yürüyüşleri, 6 infrared ka- mera ve 2 kuvvet platformundan oluşan Vicon Yürüme Analizi Sistemleri ile değerlendirildi.

Sonuçlar: Sallanma fazında diz fleksiyon ve total diz fleksiyon hareket açıklığı parametrele- rinde, Evre II ve III gruplarının değerlerinin kontrol grubunun değerlerine göre istatistiksel ola- rak anlamlı düzeyde azaldığı bulundu (p<0.008). Yürüme hızı parametresinde Evre III grubunun değerleri, Evre I ve kontrol grubuna göre, Evre II grubunun değerleri ise kontrol grubunun değerlerine göre belirgin azalma gösteriyordu (p<0.008). Çift adım uzunluğu parametresinde ise Evre III grubunun değerlerinin Evre I ve kontrol grubuna göre azaldığı bulundu (p<0.001).

Tartışma: Diz osteoartritli hastalarda bulunan en belirgin kinematik değişiklikler sallanma fazında diz fleksiyon açısı, yürüme hızı ve çift adım uzunluğundaki azalmaydı. Bu değişiklikle- rin osteoartritin şiddetindeki artmaya bağlı olarak belirginleştiği görüldü. Sallanma fazında diz fleksiyon açısındaki azalmanın önemli bir nedeninin yürüme hızındaki azalma olduğu dü- şünüldü.