Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anadolu’da Palaeopatolojik Araştımalar ve Antik DNA Çalışmaları

Anadolu Romatoloji Günleri, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019

Anadolu’da Palaeopatolojik Araştımalar ve Antik DNA Çalışmaları

Anadolu Romatoloji Günleri, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019

Anadolu’da Palaeopatolojik Araştımalar ve Antik DNA Çalışmaları

Anadolu Romatoloji Günleri, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019

THE POPULATION REPLACEMENT AT ARSLANTEPE: REFLECTIONS ON THE HUMAN REMAINS

Conference on Fifty Years of Excavations and Researches at Arslantepe-Malatya (Turkey) - The Contribution of La Sapienza University to the Study of the Earliest Centralised Societies, Rome, Italy, 5 - 07 December 2011, vol.34, pp.301-316 identifier

Evrim Paneli

Panel, Ankara, Turkey, 18 December 1998

Books & Book Chapters

From Bones to Genomes: Current Research on the Population History of Prehistoric Anatolia

in: The Archaeology of Anatolia, Volume IV: Recent Discoveries (2018–2020), Steadman Sharon R., McMahon Gregory, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.355-371, 2021

Ancient genomics in Neolithic Central Anatolia and Çatalhöyük

in: Peopling the Landscape of Çatalhöyük: Reports from the 2009-2017 Seasons, Hodder, Ian, Editor, British Institute at Ankara, Londrina, pp.395-405, 2021

LATE CHALCOLITHIC BURIALS AND FUNERARY RITUALS

in: A R S L A N T E P E, PERIOD VII: THE DEVELOPMENT OF A CEREMONIAL/POLITICAL CENTRE IN THE FIRST HALF OF THE FOURTH MILLENNIUM BCE (LATE CHALCOLITHIC 3-4), Francesca Balossi Restelli, Editor, Arbor Sapientiae Editore S.r.l., Roma, pp.225-263, 2020

Plano-occipital flattening: intentional or unintentional treatment?

in: Pathways through Arslantepe: Essays in Honor of Marcella Frangipane, Francesca Balossi Restelli, Andrea Cardarelli, Gian Maria Di Nocera, Linda Manzanilla, Lucia Mori, Giulio Palumbi, Holly Pittman, Editor, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, Roma, pp.561-577, 2020

Kura-Araxes Kurgans at Uzun Rama, Azerbaijan: Interpretation of the Burial Customs and Human Remains

in: CONSTRUCTING KURGANS: BUR I A L MOUNDS AND FUNE R A RY CUSTOMS IN THE CAUCASUS AND EASTERN ANATOLIA DURING THE BRONZE AND IRON AGE, Nicola Laneri, Giulio Palumbi, Sylvie Müller Celka, Editor, Arbor Sapientiae Editore, Roma, pp.41-55, 2020

Yılmaz Selim Erdal / Middle Chalcolithic burials from Yumuktepe

in: The Chalcolithic at Mersin-Yumuktepe Level XVI Reconsidered, Palumbi G, Caneva, I., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.181-183, 2019

Recent Late Chalcolithic and Iron Age Discoveries at Arslantepe: The 2017-2018 Seasons

in: The Archaeology of Anatolia,, Steadman, S.R. McMahon, G., Editor, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, pp.15-33, 2019

Bademağacı Höyüğü Neolitik İnsanlarında Nüfus Yapısının Biyokültürel Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

in: Bademağacı Höyüğü Kazıları. Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağ Yerleşmeleri, Refik Duru, Gülsün Umurtak, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.331-365, 2019

Re-presenting the past: Evidence from daily practices and rituals at Körtik Tepe

in: Religion, History and Place in the Origin og Settled Life, Ian Hodder, Editor, University Press of Colorado, Colorado, pp.137-163, 2018

Re-Presenting the Past: Evidence from Daily Practices and Rituals at Körtik Tepe

in: Religion, History, and Place in the Origin of Settled Life, Ian Hodder, Editor, Üniversity Pres Of Colorado, Colorado, pp.137-161, 2018

Anthropological Analysis of the Skeletal Remains from the Acropolis of Perge.

in: Die Akropolis Von Perge Die Ergebnisse Der Grabungen 1998-2004 und 2008, Wolfram Martini – Norbert Eschbach, Editor, Koç Üniversitesi AKMED, Antalya, pp.341-347, 2017

Bakla Tepe Genç Tunç Çağı Mezarlarındaki İnsan Kalıntılarının Ölü Gömme Açısından Değerlendirilmesi.

in: Bakla Tepe Geç Tunç Çağı Mezarları, Ayşegül Aykurt Hayat Erkanal, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.241-258, 2017

Anthropological Analysis of the Skeletal Remains from the Acropolis of Perge

in: Die Akropolis Von Perge: Die Ergebnisse der Grabungen 1998-2004 und 2008, Mark Wilson, Editor, AKMED, pp.341-348, 2017

Acemhöyük’ten Bir İnsan İskeletinde Saptanan Yaralanmaların Adli Antropolojik Açıdan İncelenmesi

in: Samsat’tan Acemhöyük’e Eski Uygarlıkların İzinde Aliye Öztan’a Armağan, Süleyman Özkan, Halime Hüryılmaz, Atila Türker, Editor, Ege Üniversitesi, pp.119-134, 2017

The Evaluation of the Human Remains Late Bronze Age Graves in Relation to Burial Customs.

in: Late Bronze Age Graves of Bakla Tepe, Ayşegül Aykurt Hayat Erkanal, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.259-277, 2017

Acemhöyük ten Bir İnsan İskeletinde Saptanan Yaralanmaların Adli Antropolojik Açıdan İncelenmesi

in: Samsat tan Acemhöyük e Eski Uygarlıkların İzinde: Aliye Öztan a Armağan, Süleyman Özkan Halime Hüryılmaz Atila Tğrker, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, pp.105-119, 2017

The eguality of inequality: Social differantiaton among the hunter-fisher-gatherer community of Körtik Tepe, south-eastern Turkey

in: Rich and Poor Competing for Resources in Prehistoric Societies, Meller HH, Hahn HP, Jung R, Risch R., Editor, Landmuseum fur Vorgeshichte, Halle, pp.147-164, 2016

Ortaçağ’da Nüfus Değişimi Öncesine Ait Bir Bizans Topluluğu: Komana İnsan Kalıntılarının Antropolojik Analizi

in: Komana Ortaçağ Yerleşimi The Medieval Settlement at Komana, Erciyas, D. Burcu - M. N. Tatbul, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.83-114, 2015

Element analizleri ile Erken Tunç Çağı İkiztepe toplumunun yaşadığı ekolojik ortam ve besin kaynaklarının belirlenmesi üzerine bir deneme

in: Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları, Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan, Kameray Özdemir, Ali Akın Akyol, Editor, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, pp.281-293, 2012

İznik Çocuklarında Görülen Bir Patoloji: Harris Çizgileri

in: HUMANA Bozkurt Güvenç’xxe Armağan, DEMİRDÖVEN İSMAİL H, AYDIN SUAVİ, ALTUNTEK N. SERPİL, Editor, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, pp.227-243, 1994

Metrics

Publication

136

Citation (WoS)

500

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

575

H-Index (Scopus)

14

Citation (Scholar)

95

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

17

Thesis Advisory

6

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals