Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Centre-Periphery Conflict and Ideological Distance in Turkey

SWISS POLITICAL SCIENCE REVIEW, vol.22, no.4, pp.585-607, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Current Discussions on the Question: Remarks of Local Government's Reform through Comparative Perspective

THEORETICAL FOUNDATIONS AND DISCUSSIONS ON THE REFORMATION PROCESS IN LOCAL GOVERNMENTS, pp.1-23, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments Preface

THEORETICAL FOUNDATIONS AND DISCUSSIONS ON THE REFORMATION PROCESS IN LOCAL GOVERNMENTS, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

A Study of Typology Determination for Turkish Local Governments After The Local Government Reform in Europe

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, vol.20, no.1, pp.255-292, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Reflections of Post-Fordism on Public Administration

SOSYOEKONOMI, vol.28, no.45, pp.327-352, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Kentler

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, vol.1, no.1, pp.43-61, 2019 (Other Refereed National Journals)

Siyasi Partilerin Kamu Yönetimi Reformu Üzerine Politikaları: 2015 Yılı Milletvekili Genel Seçimleri Örneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.368-384, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinde Belde Belediyelerinin Sonu: Değirmendere Örneği

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.95-119, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetsel Sürecin Bir Fonksiyonu Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Siyasal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.83-112, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Altındağ Belediyesi Örneği Üzerinden Türkiye de Kentsel Dönüşüm Politikasının Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.71, pp.757-796, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Aktörlerin Gözünden “Yerel Özerklik” Sorunsalı: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.50, pp.197-224, 2014 (National Refreed University Journal)

Küyerelleşme Sürecinde Yönetim Modeli Arayışları: “Neuen Steuerungsmodell” ve Duisburg Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.2, pp.207-234, 2013 (National Refreed University Journal)

Türk Yönetim Sisteminde Bağımsız Düzenleyici Kurullar Üzerine Kuramsal Tartışmalar

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.81-109, 2012 (National Refreed University Journal)

Ulusal Kalkınma Sorunsalı Açısından Türkiye’de Kamu Yönetiminin Rolü ve Önemi

SOSYOEKONOMI, vol.7, no.16, pp.41-68, 2011 (Other Refereed National Journals)

Turkey in The Development Process: Obstacles, Premise, Prospects

International Journal of Emerging and Transition Economies, vol.3, no.1, pp.13-30, 2010 (International Refereed University Journal)

Türkiyede Yakın Dönemde Yapılan Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.18, no.1, pp.1-22, 2009 (Other Refereed National Journals)

Mecliste E-Devlet: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.341-362, 2008 (National Refreed University Journal)

Türkiye’nin Kalkınma Sürecine Bir Bakış

Gazi Üniversitesi SBE Bilim ve Eleştiri Dergisi, vol.5, no.7, pp.21-40, 2008 (National Refreed University Journal)

Kamu Yönetimi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bir Bibliyografik Analiz

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.323-366, 2007 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Yönetim ve Kadın Temsili Üzerine Bir İnceleme: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Örneği

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 March 2019, vol.1, pp.565-591

Eskişehir’in Endüstriyel Mirası Fabrikalar Bölgesinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri

4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.11-32

6360 Sayılı Kanun ile Birlikte il Özel İdarelerinin ve Köylerin Geleceği: Afyonkarahisar Belediyesi Örneği

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.813-834

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Devlet-Siyaset Anlayışının Değişimi: Kuramsal Bir Deneme

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.331-353

Functional Autonomy of Municipalities in the Provision Public Services in Turkey and Cameroon: A Comparative Assessment

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Turkey, 24 October - 26 December 2019, pp.881-894

Akıllı Kentler ve Yaşam Boyu Öğrenme

2. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Zirvesi, Antalya, Turkey, 14 - 16 December 2018

Reformen im Bereich der Kommunalverwaltungen in Deutschland und der Türkei: Eine vergleichende Analyse

300 Jahre Deutsch-Türkische Freundschaft: Stand und Perspektiven, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018

The Question of Identity Crisis in Turkish Public Administration: A Comparative Perspective

The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory: Future Prospects on Politics, Culture and Governance, Ankara, Turkey, 16 - 20 July 2018, pp.69

Tarihi Kent Merkezlerinin Dönüşümüne İlişkin Bir Karşılaştırma Denemesi: Ankara-Hamamönü ve Konya-Bedesten Örnekleri

III. Kentleşme Forumu: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Turkey, 7 - 09 September 2018

Gelişmekte Olan Bir Ülkede Kent Planlamasını Yeniden Düşünmek: Kamerun Örneğinde Sorunlar ve Zorluklar

III. Kentleşme Forumu: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Turkey, 7 - 09 September 2018

Milli ve Yerli Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak “Mahalle” ve 6360 sayılı Kanun Sonrası Durum

II.KENTFOR-Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, Tekirdağ, Turkey, 11 - 12 August 2017, pp.38

Local Governments Reform in Europe and Possible Discussions on Turkey

1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Munich, Germany, 29 - 30 October 2015, pp.117-118

Türkiye nin Kentsel Bölgesel Yönetişim Politikasının Karşılaştırmalı Perspektiften Değerlendirilmesi

8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu – “Kentsel Gelişmenin Yönetişimi”, Ankara, Turkey, 11 December 2013, pp.155-159

Türkiye de Kentsel Dönüşüm Politikası ve Altındağ Belediyesi Örneği

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu - Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 26 November 2014, pp.609-631

Is City Council as really a grassroots governance practice in Turkey

EGPA Study Group IV Local Governance and Democracy Workshop, 21 - 22 March 2013

Kalkınma Politikalarının Kurumsal Dönüşüme Etkileri Türkiye Örneği

Eurasian Forum on Social Sciences: “The World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, Baku, Azerbaijan, 18 - 21 October 2012, vol.1, pp.400-412

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Türkiye Deneyimi ve Kamu İhale Kurumu Örneği

10. Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Politikalarında Dönüşüm, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2012, pp.257-274

Öğrenci Konseyi Deneyimi ve Öğrenci Sorunlarının Değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi Örneği

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.3, pp.1967-1977

The Effects of Administrative Reform Attempts on Province Municipalities During The 2000s Searching for A New Model for Turkey

Duisburg-Essen University Institute of Political Science Kolloquium Summer Semester 09/10, Duisburg, Germany, 08 June 2010

Exchange of Experiences and Know How on E Government as a Tool for Regional Cooperation The Turkish Case

EGPA Conference 2009: The Public Service: Service Delivery in the Information Age, Malta, 2 - 05 September 2009

Reform on Local Governments in Nordrhein Westfalen An Assessment on Perceptions of Politicians and Administrators in Kreisfreie Stadte Duisburg Case

Duisburg-Essen University Institute of Political Science Kolloquium Summer Semester 08/09, Duisburg, Germany, 16 July 2009

The Understanding of Ethical Governance in Turkish Municipalities The Case of Ankara

The Study Group on Ethics and Integrity of Governance (EGPA) and The Ethics Section (ASPA) Conference 2009: Governing Good and Governing Well - The First Global Dialogue on Ethical and Effective Governance, Amsterdam, Netherlands, 26 - 30 May 2009, pp.1-15

Reform on Local Governments in Turkey An Assessment on the Law about Provincial Local Administration and the Law about Municipality

Duisburg-Essen University Institute of Political Science Kolloquium Winter Semester 08/09, Duisburg, Germany, 27 November 2008

Managing E Government Innovation in Turkey The Case of E Government Advisory Group in The Office of The Prime Minister

EGPA Conference 2008: Innovation in the Public Sector, Rotterdam, Netherlands, 3 - 06 September 2008

Turkey s Past and Current Outlooks in The Development Process Obstacles Perils and Prospects

II. International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 24 - 27 October 2007, pp.69

Books & Book Chapters

Yeni Büyükşehir Yasaları Sonrasında Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırması (2013)

in: Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırmaları, Bilgin, Kamil Ufuk Gündüzöz, İlker, Editor, İçişleri Bakanlığı, Ankara, pp.125-296, 2018

Yeni Büyükşehir Belediye Yasaları Sonrasında Türkiye’xxde Mahalle Yönetimi Araştırması (2013)

in: Türkiye’xxde Mahalle Yönetimi Araştırmaları, Kamil Ufuk Bilgin, İlker Gündüzöz, Editor, T. C. İçişleri Bakanlığı, Ankara, pp.125-296, 2018

Yeni Büyükşehir Modelinin Kent Planlaması ve Kentsel Rant Bağlamlarında Değerlendirmesi: Ankara Örneği

in: Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K., SADİOĞLU, U., Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.29-46, 2017

Genel Değerlendirme ve Sonuç

in: Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K., SADİOĞLU, U., Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.249265, 2017

Current Discussions on the Question: Remarks of Local Government's Reform through Comparative Perspective

in: Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, Uğur Sadioğlu ve Kadir Dede , Editor, IGI Global, PA, pp.1-23, 2016

The Understanding of Public Services Ethics in Turkish Municipalities: The Ankara Case

in: Comparative Studies and Regionally Focused Cases Examining Local Governments, Sadioğlu Uğur, Dede Kadir, Editor, IGI Global, Hershey, pp.424-442, 2016

Neighborhood Administration in the New Metropolitan Municipality Model

in: New Public Management in Turkey, Demirkaya Yüksel, Editor, Routledge, New York, pp.447-470, 2016

The Significance of The 2014 Local Elections in Turkey for Decentralisation and Local Autonomy

in: Comparative Studies and Regionally Focused Cases Examining Local Governments, Uğur Sadioğlu ve Kadir Dede, Editor, IGI Global, PA, pp.364-389, 2016

Preface

in: Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, Uğur Sadioğlu Kadir Dede, Editor, IGI Global, PA, 2016

Yönetsel Tarih Perspektifinden Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımı: Osmanlı İmparatorluğu’xxnda Ulaştırma Teknolojileri Kullanımı Örneği (1823-1923)

in: E Devlet Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, Mehmet Zahid Sobacı ve Mete Yıldız, Editor, NOBEL, Ankara, pp.65-84, 2012