Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Bioelectric impedance analyses for young male athletes: A validation study

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, vol.28, no.1, pp.49-58, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of the Menstrual Cycle on Running Economy: Oxygen Cost Versus Caloric Cost

RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT, vol.90, no.3, pp.318-326, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The validity of Running Anaerobic Sprint Test to assess anaerobic power in young soccer players

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, vol.26, no.3, pp.201-209, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Gender differences in repeated sprint ability

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, vol.26, no.1, pp.73-80, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of benzodiazepine on neuromuscular activity performance in archers

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, vol.55, no.9, pp.995-1003, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Metabolic demands of match performance in young soccer players

JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, vol.11, no.1, pp.170-179, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Assessment of Gender Differences in Maximal Anaerobic Power by Ratio Scaling and Allometric Scaling

Isokinetics and Exercise Science, vol.15, pp.253-261, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessment of gender differences in maximal anaerobic power by ratio scaling and allometric scaling

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, vol.15, no.4, pp.253-261, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Genç Erkeklerde Bir Tekrar Maksimal Kuvvetin Kestirilmesinde Kullanılan Formüllerin Geçerliliği

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.117-124, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Postural Changes on Resting Metabolic Rate and Substrate Utilization

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.53, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

GENÇ ATLETLERDE ANAEROBİK PERFORMANS DÜZEYİNİN FARKLI YAŞ VE BRANŞ GRUPLARINA GÖRE İNCELENMESİ

Sportive Sight: Journal of Sport and Education (Sportif Bakış), vol.5, no.2, pp.92-108, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MET Sistemi ve Dinlenik Metabolik Hızın Kestirilmesinde Sensewear Pro3 Armband’ın Geçerliği

Spor Bilimleri Dergisi/Hacettepe Journal of Sport Sciences, vol.28, pp.128-143, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuklarda aerobik gücün değerlendirilmesi

Katkı pediatri Dergisi, vol.37, pp.509-526, 2017 (Other Refereed National Journals)

Uzun Süreli Sporcu Gelişim Programları Hangi Bilimsel Temellere Oturuyor

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.27, no.2, pp.84-99, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türk Kadın Sporcularda Antrenman ve Menarş yaşı Etkileşimi

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.24, no.3, pp.199-208, 2013 (National Refreed University Journal)

Genç Futbolcularda Yüksek Şiddette Yüklenme Sonrasında Toparlanma Dinamikleri

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.22, no.3, pp.93-103, 2011 (National Refreed University Journal)

Çeşitli Dayanıklılık Protokollerine Verilen Metabolik Cevapların Karşılaştırılması

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.22, no.3, pp.124-138, 2011 (National Refreed University Journal)

Menstrual Döngü Fazlarının Tekrarlı Sprint Performansı ve Aktif Toparlanma Esnasında Kandan Laktik Asitin Uzaklaştırılma Hızına Etkisi

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.22, no.3, pp.115-123, 2011 (National Refreed University Journal)

Genç Futbolcularda Çeviklik ile Vücut Kompozisyonu ve Anaerobik Güç Arasındaki İlişkisi

Spor Bilimleri Dergisi, vol.21, no.4, pp.146-153, 2010 (Other Refereed National Journals)

Laktik Asitin Ölçümünde Kullanılan Bir El Analizörünün Değerlendirilmesi: Lactate Scout(+)’in Güvenirliği ve Geçerliği

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.21, no.3, pp.79-89, 2010 (National Refreed University Journal)

Genç Futbolcularda Çeviklik ile Vücut Kompozisyonu ve Anaerobik Güç Arasındaki İlişki

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.21, no.4, pp.146-153, 2007 (National Refreed University Journal)

İlköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel uygunluk ve beslenme durumları

Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, pp.2-21, 2002 (Other Refereed National Journals)

Step ve Aerobik Egzersizlerinde Borg Skalasının Güvenirliği ve Geçerliği

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.7, no.4, pp.4-12, 1996 (Other Refereed National Journals)

Wingate Anaerobik Güç Testinin Güvenirliği

Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.21-30, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Futbolcu ve futsalcılarda dar alan oyunlarına verilen fizyolojik ve kinematik yanıtların incelenmesi

16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.81-84

FARKLI TEKRARLI SPRINT TESTLERİNİN PERFORMANS VE FİZYOLOJİK YANITLARININ İNCELENMESİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

Tekrarlı Sprint Performansı ve Kas Fibril Tipi Yüzdesi Arasındaki İlişkiler

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

Postüral Değişimin Dinlenik Metabolik Hız Üzerine Etkisi

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

Anaerobik Performans ve Alt Ekstremite Fibril Tipi Arasındaki İlişkiler

14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

Coache s anticipation of the training work load

10th ICCE Global Coach Conference, Vierumäki, Finland, 23 - 25 August 2015

Effects of menstrual cycle on running economy Caloric evaluation

XIIIth International Sports Science Congress, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014

Robustness of the linear critical velocity model for sprint performances

18th Annual Congress of European College of Sport Science, Barselona, Spain, 26 - 29 July 2013

Effect of heart rate on shooting performance in elite archers

XIth International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010

Time motion analysis and physiological responses of women s handball players during practices and official games

Annual Congress of the European College of Sport Science, Antalya, Turkey, 23 - 26 June 2010, pp.502

Development of BIA equations for estimating body composition of elite male wrestlers

14th Annual Congress of the European College of Sport Science, Oslo, Norway, 24 - 27 June 2009

Developing body composition regression equations for male adolescent athletes

14th Annual Congress of the European College of Sport Science, Oslo, Norway, 24 - 27 June 2009

Comparison of anaerobic tests in young soccer players

VIth World Congress on Science and Football, Antalya, Turkey, 15 - 20 January 2007, vol.6

Assessment of Gender Differences in Anaerobic Performance

The 10th ICHPERD-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2004

The effect of progressive muscules relaxation training lactic acid elimination speed.

X. Word Congress of Sport Psychology, Skiatos, Greece, 2 - 05 May 2001, pp.11111-1111

The effects of autogenic training on precompetition stress ın athletes,”

International Society of Sport Psychology IX. Word Congress of Sport Psychology, Telavi, Georgia, 1 - 05 July 1997, pp.378-381

Books & Book Chapters

Isınmanın Fizyolojisi ve Etkileri

in: 15 yaş ve Altı Futbol Eğitimi Kılavuzu, , Editor, Avşaroğlu Matbaası, Ankara, pp.39-48, 2013

Egzersiz Fizyolojisi Ölçüm Yöntemleri

in: Egzersiz Fizyolojisi, Emin Ergen, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.189-223, 2007