Reliability of Performance Outputs and Formulas Related with Fatigue Index in 10 x 20 m Repeated Sprint Test


Hazır T., Kin İşler A., Kadıoğlı M., Ünver E.

Spor Hekimliği Dergisi, vol.54, no.4, pp.267-275, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 54 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.5152/tjsm.2019.141
  • Journal Name: Spor Hekimliği Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.267-275
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Repeated sprint test (RST) is commonly used in sports disciplines which

include repeated sprints, such as team and racquet sports to evaluate the performance.

The purpose of this study was to determine the test-retest reliability coefficients of

performance outputs and fatigue index that was calculated from seven different

equations in 10x20 m RST protocol with 30 s passive rest between sprints.

Materials and Methods: 15 male sport school students (Age:22.9±2.7 years;

Height:178.0 ± 7.9 cm; Weight: 77.9 ± 11.5 kg) voluntarily participated in this study.

10x20 m RST protocol was applied twice with 48 hours intervals after a standard warmup.

Total sprint time (TST), fastest sprint time (FST), slowest sprint time (SST) and

fatigue index that were calculated by seven different equations were determined after

both RST. The dependent sample t-test was used to determine the differences between

repeated measurements. Intraclass-correlation coefficient (ICC), typical error (TE) and

typical error as a coefficient of variation (TE_CV) were calculated for test-retest

reliability.

Results: The mean scores of TST, FST, SST and fatigue index which were calculated

by seven equations were not significantly different between repeated measurements

(p>0.05). The test-retest ICC for TST, FST, and SST was moderate (0.763, 0.541 and

0.544 respectively). In addition, the test-retest ICC was moderate for fatigue index

which were calculated from seven different equations during repeated measurements

(0.429-0.767). The TE fatigue scores varied within a wide range of 0.97-3.98%. It was

also observed that TE_CV changed in a very wide range for all equations (43.5-

214.6%).

Conclusion: The findings of this study showed that the test-retest reliability of

performance variables obtained from 10x20 m RST was high except fatigue scores.

This protocol can be used to monitor training and observation of trial effects during

studies. The low reliability of fatigue scores requires careful evaluation of the results.Amaç: Tekrarlı sprint testi (TST), takım ve raket sporları gibi tekrarlı sprint aktivitelerini

içeren spor dallarında performansı değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı sprintler arası 30 saniye pasif toparlanmalı 10x20 m TST

protokolünde performans çıktılarının ve yorgunluğun değerlendirilmesinde kullanılan 7

ayrı formülün test-tekrar test güvenirlik katsayılarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya 15 erkek spor okulu öğrencisi (Yaş 22.9±2.7 yıl; Boy:178.0±7.9 cm; Vücut

Ağırlığı 77.9±11.5 kg) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara en az 48 saat ara ile öğleden sonra standart bir

ısınmanın ardından 10x20 m TST protokolü uygulanmıştır. Her iki testte toplam sprint zamanı (TSZ), en hızlı sprint

zamanı (EHSZ), en yavaş sprint zamanı (EYSZ) ve 7 ayrı formülle hesaplanan yorgunluk skorları değerlendirilmiştir.

Tekrarlı ölçümler arasındaki farklar için Bağımlı Gruplarda t Testi kullanmıştır. Test-Tekrar test güvenirlik için sınıf içi

korelasyon katsayısı (SKK), tipik hata (TH) ve varyasyon katsayısı olarak tipik hata (VK_TH) hesaplanmıştır.

Bulgular: Tekrarlı ölçümlerden elde edilen TZS, EHSZ, EYSZ ve 7 formülden hesaplanan yorgunluk skor

ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). TZS, EHSZ ve EYSZ için hesaplanan Test-Tekrar test

SKK orta düzeydedir (Sırasıyla 0.763, 0.541 ve 0.544). Yedi ayrı formülle hesaplanan yorgunluk skorları için Test-

Tekrar test SKK da orta düzeyde (0.429-0.767) bulunmuştur. Formüllerden elde edilen yorgunluk skorlarının TH’sı

%0.97 - %3.98 gibi geniş bir aralıkta değişmektedir. Tüm formüller için VK_TH’nın çok büyük bir aralıkta (%43.5 -

%214.6) değiştiği gözlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, yorgunluk hariç 10x20 m TST ile elde edilen performans değişkenlerinin test-tekrar

test güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu protokol antrenman takibi ve araştırmalarda deneme etkisini

gözlemlemek için kullanılabilir. Yorgunluk skorlarının güvenirliği, bulguların dikkatli değerlendirilmesini gerektirecek

kadar düşüktür.