Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Is It Really Accessibility: A Qualitative Study About School Accessibility

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.7, pp.129-134, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonu Kullanımı İle Kimlik Gelişimi Arasındaki İlişkisi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.7, pp.85-90, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergenlerde Anne-Baba Tutumunun Duygu Düzenleme ve İyilik Haline Etkisinin İncelenmesi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.7, pp.97-104, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonlarının Problemli Kullanımı İle Serbest Zaman Tatmininin İlişkisinin İncelenmesi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.6, pp.191-196, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.67-76, 2018 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman İle İlişkili Tutum, Yönetim Ve Memnuniyetlerinin İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.1-12, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Determinants of Occupational Therapy Students’ Attitudes: Mindfulness and Well-Being

Journal of Education and Learning, vol.7, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ankara İskitler Bölgesi Geri Dönüşüm İşçilerinin Aktivite ve Rol Profillerinin Belirlenmesi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.2, pp.149-158, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ergoterapi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Ergoterapi Öğrencileri İçin Mesleki Davranış Anketinin Türkçe Güvenirlik Ve Geçerliği

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Angelman sendromlu çocuklarda duyusal modülasyonun incelenmesi: vaka serisi

Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda duyusal modülasyon ve oyun severlik arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda duyusal işlemleme ve oyun becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019

Down sendromlu çocuklarda duyusal modülasyonun incelenmesi: vaka serisi

Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019

Rett sendromlu çocukların duyusal modülasyon becerilerinin incelenmesi: Vaka serileri

Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019

Frajil-x sendromlu çocukların duyusal modülasyonlarının incelenmesi: vaka serileri

Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019

Pallister-killian sendromlu çocukların duyusal modülasyonlarının incelenmesi: vaka serileri

Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019

Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonu Kullanımı ile Kimlik Gelişimi Arasındaki İlişkisi

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.496-500

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Çocuklarda El Manipülasyon Becerileri ve Görsel Algılama Becerilerinin İncelenmesi

Uluslararası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.329

Türkiye’deki Ergoterapistlerin Çalışma Alanlarına Göre İş Doyumlarının İncelenmesi

Uluslararası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.370

Rett Sendromlu Bir Olguda Yaratıcı Beceriler Modelinin Uygulanması

Uluslararası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.281

Otizmli Bir Çocukta Duyu Bütünleme Tedavisinin Etkisinin Bir Yıllık İzlemi

Uluslararası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.211

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklarda El Manipülasyon Becerilerinin İncelenmesi

Uluslararası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2017, vol.5, pp.328

Otizmli Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının İstihdam Edilebilirliği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Meslekı̇ Rehabilitasyon Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 - 14 April 2017, vol.5, pp.145

Ergoterapi Öğrencilerinin Meslekleri ile İlgili Algıları

Uluslararası Meslekı̇ Rehabilitasyon Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 - 14 April 2017, vol.5, pp.99

Books & Book Chapters

Okul Dışında Çocuğun Katılımı

in: Çocuklarda Ergoterapi Çocukların Aktivite ve Rollerini Anlama ve Katılımı Sağlama, Bumin, Gonca, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.280-298, 2018

Transfer Aktiviteleri

in: Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış - Yaşlılar için Ergoterapi, Emine Özmete, Hülya Kayıhan, Editor, Hedef Yayınevi, Ankara, pp.33-46, 2018

Life Skills in Occupational Therapy

in: Occupational Therapy-Occupation Focused Holistic Practice in Rehabilitation, Huri Meral, Editor, InTech, pp.49-65, 2017

Assistive Technology in Occupational Therapy

in: Occupational Therapy - Occupation Focused Holistic Practice in Rehabilitation, Meral Huri, Editor, INTECH, 2017