Waisman Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği – Pilot Çalışma


ARAN O. T. , ŞAHİN S. , BAHADIR AĞCE Z., KARS S. , AKI E.

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 23 - 25 February 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text